STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Onderhandelingen CAO Sportverenigingen

CAO Sportverenigingen

Helaas is er nog geen akkoord met de vakbonden wat betreft de CAO sportverenigingen 2023-2024. Tijdens
de ALV van 24 mei jl. heeft het bestuur van Netwerk in de Sport (NIDS), de werkgeversvereniging die voor
haar leden de CAO Sportverenigingen faciliteert, het eindbod aan haar leden voorgelegd. Omdat de
aanwezige leden positief hebben gereageerd op het eindbod adviseert Netwerk in de Sport om het eindbod
voorlopig door te voeren.

Wij, STK Drenthe, vinden het belangrijk om collectief uit te stralen dat die 5% per 1 augustus a.s. en 3%
volgend jaar een goed voorstel is en willen daarnaast de sportleiders ook niet in de kou laten staan. Daarom
hebben wij besloten om deze verhoging door te voeren. Hiermee laten wij zien dat wij ons sterk maken
voor de sector.

Voor de medewerkers betekent dit dat:

– op 1 juli het wettelijk minimumloon wordt aangepast
– op 1 augustus er een (voorlopige) CAO-verhoging van 5% wordt doorgevoerd

Indien er verenigingen / organisaties zijn die het hiermee niet eens zijn, kunnen zij contact opnemen met ons
via de e-mail (post@stk-drenthe.nl)

CAO zwembaden

Voor de medewerkers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO zwembaden en waarvoor die CAO wel
definitief vastgesteld is, zijn de verhogingen natuurlijk al doorgevoerd.