STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Sportclub

Sportverenigingen en sportorganisaties met betaalde trainers en vrijwilligers hebben te maken met (complexe) regelgeving op het gebied van personeelszaken. Arbeidsovereenkomsten, salarisbetalingen, sociale en fiscale wetgeving, afdrachten van sociale lasten en loonheffing, arbo-wetgeving, doorbetalingsplicht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en re-integratie inspanningen. Deze zaken vragen om gespecialiseerde kennis!

STK Drenthe is een deskundige op het gebied van personeelszaken en salarisadministratie.

Door aansluiting bij STK heeft u de zekerheid dat alle belangrijke zaken in uw rol als werkgever goed zijn geregeld.

Uw bestuur kan zich door uitbesteding van salarisadministratie meer bezighouden met het echte bestuurswerk van uw organisatie. Ook bij wisseling van het penningmeesterschap is de continuïteit m.b.t. personeelszaken gewaarborgd.

In het submenu hiernaast kunt u gedetailleerde informatie over een bepaald onderwerp krijgen.