STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

U kunt een beroep doen op de TASO !

In deze – zeker voor uw sportorganisatie – uitdagende tijd, hebben wij een positief bericht voor u. Zoals eerder aangekondigd, heeft het Ministerie van VWS de TASO (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties) verruimd en heropend. De regeling is gericht op een financiële compensatie van schade en/of inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020. Het ministerie heeft hiervoor €29 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor u als relatie van STK DRENTHE is het aanvragen van deze steunmaatregel nu extra interessant omdat de nieuwe regeling ten opzichte van de vorige een belangrijke wijziging kent: de grens van maximaal € 4.000,- loonschade is komen te vervallen!

De verruimde TASO in een notendop
Amateursportorganisaties die in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal € 1.500,- kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 12.500,-.

De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

  • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met een Sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
  • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
  • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
  • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond


De volledige tekst van de TASO-regeling leest u hier >> 

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van officiële publicatie >> 

Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen. Op deze pagina vindt u een handig document waarmee u uw doorlopende lasten inzichtelijk maakt. Hier zal vanaf 19 februari 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Overzicht van alle compensatieregelingen
De belangrijkste regelingen sommen we hieronder op:

1) Compensatieregelingen voortkomend uit steunpakket sport TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 19 februari t/m 5 april
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor amateurverenigingen die in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 10% financiële schade hebben geleden door de coronamaatregelen.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

Let op: de TASO kan niet worden aangevraagd i.c.m. de TVL. Als een vereniging beide regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later blijken dat de TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog worden ingetrokken.

2) TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 9 maart t/m 3 mei
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor verhuurders van sportaccommodaties (meestal gemeenten) met als doel hen te stimuleren (een deel van) de huur aan sportclubs kwijt te schelden.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

3) Algemene compensatieregelingen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
– Aanvragen vanaf: medio februari
– Tegemoetkomingsperiode: Q1 2021
– Voor wie: voor verenigingen waar sprake is van minimaal 30% omzetverlies in Q1 2021
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van RVO

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

Met sportieve groet,

STK DRENTHE