STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Nieuwsbrief juni 2021

Aanvraagtermijn TASO Q1 2021 geopend
Sportorganisaties kunnen nu in het kader van de TASO Q1 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. Afhankelijk van de geleden schade, wordt een compensatie uitgekeerd tussen de € 1.000 en € 24.000. Maak gebruik van de handige beslisboom om te zien waarvoor uw sportvereniging in aanmerking komt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt tot en met 12 juni 2021.
 

WIL JIJ MEER UREN WERKEN? SPORTMATCHNOORD KAN HELPEN!
Ben jij een sportprofessional met een diploma? En vind je het geen probleem om op verschillende plekken en tijden te werken? Pak dan nu je kans. SportMatchNoord heeft allerlei vacatures voor sportprofessionals. Door het maken van slimme combinaties kunnen zij helpen bij het creëren van jouw volwaardige baan in de sport.

SportMatchNoord
SportMatchNoord helpt mensen bij het vinden van een baan in de sport. Met een gerichte aanpak binnen hun brede netwerk vergroten zij de kans op passend werk. Je kunt aan de slag bij een sportvereniging, sportschool of zwembad. Maar ook binnen het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten hebben zij sportvacatures beschikbaar. Voorwaarde is een afgeronde sportopleiding of trainerscursus, onafhankelijk van tak van sport.

Aanmelden
Je aanmelden is heel simpel. Via www.sportmatchnoord.nl kan je jouw CV uploaden. Je wordt gebeld over passende vacatures op basis van jouw beschikbaarheid en om je loopbaanwensen in kaart te brengen. SportMatchNoord helpt je graag om je kansen op een volwaardige sportbaan in Noord-Nederland te vergroten.
 
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal per 1-7-2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR.

Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van informele verenigingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat zijn amateurverenigingen over het algemeen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:
 De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders. In de modelstatuten van de KNVB (versie september 2020) is hierover een bepaling opgenomen. Een vereniging kan dus gebruik maken van dit model.
 De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). De modelstatuten van de KNVB hebben altijd bepaald dat elke bestuurder één stem heeft. Mochten de vereniging toch de statuten moeten aanpassen, kan ook hiervoor het model van de KNVB worden gebruikt.  
Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.
 
Beetje bij beetje mogen wij weer meer en gaat de maatschappij weer een beetje open. Ook voor de sporten geldt dat er weer meer mogelijk is of wordt de komende tijd.

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en wensen iedereen een fijne en vooral sportieve zomer!

Namens het bestuur van STK Drenthe