STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Wanneer dienen loonmutaties te worden aangeleverd?

Mutaties vóór de 10e van de maand kunnen diezelfde maand nog worden verwerkt.
U dient echter wel rekening te houden met het feit dat contracten getekend retour moeten zijn voordat iemand ook daadwerkelijk uitbetaald kan worden.