STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Nieuwsbrief augustus 2021

UITSTEL VERHOGING CAO SPORTVERENIGINGEN

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de sportverenigingen, zijn de sociale partners FNV, CNV en Netwerk in de Sport overeengekomen de voor 1 september 2021 geplande loonsverhoging van 2,3% uit te stellen tot 1 augustus 2022.

Tevens hebben zij besloten dat met ingang van 2022 loonsverhogingen per 1 augustus worden uitbetaald in plaats van per 1 september. Over andere zaken, zoals een extra prijscompensatie of eenmalige uitkering en het moment van uitbetaling daarvan, zal tijdens de komende onderhandelingen voor de CAO Sportverenigingen 2022 worden gesproken.
 

WET MINIMUM LOON EN AANPASSING SALARISSEN SCHAAL 3

Door de aanpassing van de Wet Minimum Loon per 1-7-2021 zijn de minimum bruto uurlonen verhoogd. Onze CAO is alleen voor wat betreft schaal 3 aangepast, de andere schalen zijn al hoger dan de WML.
 

AANVRAAGTERMIJN TASO Q2 2021 GEOPEND

Vanaf 26 juli tot en met 19 september kunnen sportverenigingen weer een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO Q2 2021 regeling. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.
 

WW-PREMIE GAAT PER 1 AUGUSTUS OMLAAG

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. Zo heeft het demissionaire kabinet onlangs besloten.

Het premiepercentage van de lage premie (voor vaste contracten) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%

Het premiepercentage van de hoge premie (voor contracten voor bepaalde tijd) wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Hierdoor heeft u dus in de periode augustus t/m december 2021 een kleine besparing op de loonkosten (en is dus uw maandelijkse factuur ook iets lager).
 
We gaan ervan uit dat wij jullie met bovenstaande informatie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur van STK Drenthe