STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Wat zijn de voordelen?

De vereniging draagt het formele werkgeverschap en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen over aan STK Drenthe. De vereniging heeft geen drukte meer met de loonadministratie, contracten, aangiften en afdrachten van sociale premies en loonheffing, arbodienst, ed.