STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Behoeftepeiling opleidingsbudget 2024

Alle sportleiders die in dienst zijn bij STK Drenthe hebben in 2024 toegang tot scholings- en opleidingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn gericht op het versterken van de huidige of toekomstige functies binnen de sportvereniging.

Dit omvat onder andere functiegerichte scholing, aangeboden door instellingen zoals Buurtsportcoach Academy Noord, Clubbase sportopleidingen, NOC*NSF Clubkadercoaching en meer.

Er is budget beschikbaar voor passende scholing of opleiding, en binnenkort zullen sportleiders worden geΓ―nformeerd over hoe zij hiervan gebruik kunnen maken. Om een beter beeld te krijgen van jullie behoeften, vragen we jullie vriendelijk om onderstaande vragenlijst in te vullen.

"Behoeftepeiling opleidingsbudget 2024"