STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Wat is het verschil tussen netto, bruto en all-in?

Nettoloon is het loon dat de trainer op zijn bankrekening over houdt.Door de uniformering van het loonbegrip is sinds 2013 het loonstrookje een stuk vereenvoudigd: er wordt loonheffing ingehouden over het brutoloon. Reis- en of onkostenvergoedingen kunnen het nettoloon verhogen.

Het brutoloon is het loon dat contractueel wordt vastgelegd. Het verschil tussen bruto en nettoloon ontstaat door de inhouding van de loonheffing. Sinds 2013 worden geen werknemersverzekeringen meer ingehouden op het loon.

Het all-in tarief (of ook wel bruto/bruto bedrag genoemd) is het bedrag dat de vereniging betaalt en terugziet op de factuur. Het all-in tarief is het brutoloon vermeerderd met de sociale lasten werkgever (WW,ZVW,WAO/WIA, WHK diff.,sectorfonds en een percentage voor het ziekterisico), vakantiegeld en de kosten voor de dienstverlening van STK. In bepaalde situaties moeten wij ook BTW in rekening brengen (zie het inlegvel).

Ingeval werknemers kiezen voor pensioeninhouding (en in dienst treden in de stichting STK Drenthe Pensioen) wordt ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie bij de vereniging in rekening gebracht.

Zie ook Wat kosten de diensten van STK voor de vereniging?