STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Personeelshandboek STK en CAO 2018-2019

Op 24 mei 2018 zijn wij begonnen een Personeelshandboek STK samen te stellen

Op dit moment bevat dit document vooral informatie over de AVG.

We zullen gaandeweg dit document verder aanvullen.

Verder treft u ook onderstaand de CAO’s aan waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt.

Per 1-9-2018 is er een CAO verhoging van 2%.

PersoneelshandboekΒ  (versie 24-05-2018)

CAO sportverenigingen 2018-2019

CAO sportverenigingen 2018-2019 met Pensioen