STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Wat zijn de kosten voor de diensten?

Naast de sociale werkgeverslasten die altijd voor rekening van de vereniging komen (bij het in dienst hebben van personeel) heft STK Drenthe een opslag van:

  • 3,5 % ziekte-risico (over het brutoloon)
  • 4,0 % kosten STK (over de totale loonkosten)

Naast deze maandelijkse kosten worden nog aparte administratiekosten in rekening gebracht voor het maken van een contract en voor mutaties.

Zie ook;

PREMIES EN TARIEVEN VAN STK PENSIOEN 1-1-2021

PREMIES EN TARIEVEN VAN STK DRENTHE 1-1-2021