STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Premies en tarieven

STK Drenthe heeft geen winstoogmerk en dus zijn onze tarieven kostendekkend.
Mocht blijken dat onze tarieven toch per 1 januari te hoog ingeschat zijn, dan volgt zelfs een restitutie in de maand december van hetzelfde jaar.

Onze tarieven bevatten naast de sociale lasten werkgever die bepaald zijn door de belastingdienst (en daar ook maandelijks aan afgedragen worden):

3,5% over het bruto loon voor het ziekterisico
4,5% over de loonkosten voor het doen van de administratie (zgn. kosten STK)

PREMIES EN TARIEVEN VAN STK DRENTHE 1-1-2023

PREMIES EN TARIEVEN VAN STK PENSIOEN 1-1-2023

"Sla uw slag en neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie!"