STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Werkgever zonder winstoogmerk

STK Drenthe is een stichting en heeft een ideële doelstelling. Deze doelstelling is het ondersteunen bij het uitvoeren van het werkgeverschap voor verenigingen en sportorganisaties.

STK Drenthe beoogt derhalve geen winst en dus zijn onze tarieven kostendekkend. Mocht blijken dat onze tarieven toch per 1 januari te hoog ingeschat zijn, dan volgt zelfs een restitutie in de maand december van hetzelfde jaar.

Onze tarieven bevatten naast de sociale lasten werkgever die bepaald zijn door de belastingdienst (en daar ook maandelijks aan afgedragen worden):

3,5% over het bruto loon voor het ziekterisico
4,5% over de loonkosten voor het doen van de administratie (zgn. kosten STK)

"Het sportservicebureau als professionele ondersteuning voor de sportbestuurder"