STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

STK Drenthe

STK biedt dienstverlening op het terrein van het werkgeverschap in de sport en hebben deskundigheid op het gebied van:

 • Benoeming en ontslag sporttechnisch kader
 • Berekening en administratie van salaris en vakantietoeslag
 • Sociale wetgeving en belastingwetgeving
 • CAO voor Sportverenigingen
 • Gebruikelijke salarisniveaus in de sport
 • Werkkostenregeling
 • Toegestane onkostenvergoeding in de sport
 • Het uitbetalen van ziektegeld
 • Het uitvoeren van de verplichte bedrijfsgezondheidszorg bij ziekte
 • Het adviseren bij het zoeken naar deskundig sportkader

Hiervoor beschikt STK Drenthe over:

 • Een bureau in Assen met deskundig personeel
 • Een risicofonds voor de kosten voor vervanging bij ziekte
 • Een overeenkomst met een bedrijfsarts

Wat zijn de voordelen van samenwerking met STK Drenthe?

 • Wij treden voor u op als werkgever zonder winstoogmerk
 • De uitbetaling van salarissen van de sportleiders wordt voor u gedaan
 • De afdracht sociale premies en loonbelasting doen wij voor u
 • U ontvangt hiervan maandelijks alle informatie
 • De kosten worden maandelijks automatisch van de rekening afgeschreven
 • Uw bestuur kan zich door de uitbesteding van de salarisadministratie meer bezighouden met het echte bestuurswerk van uw organisatie
 • Wij zijn voor een aantal diensten vrijgesteld van BTW

Heeft uw sportvereniging of organisatie problemen met of vragen over:

 • De aanstelling van sporttechnisch kader?
 • De berekening en administratie van het salaris van uw kader?
 • De afdrachten van sociale premies en belastingen?
 • De pensioenvoorziening?
 • De bedrijfsgeneeskundige zorg?
 • De risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid?

"Het sportservicebureau als professionele ondersteuning voor de sportbestuurder"