STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Organisatie

De stichting STK Drenthe heeft 3 bureaumedewerkers in dienst die de werkzaamheden voor STK uitvoeren.

Astrid Sijbring-Stuit Bureauhoofd bereikbaar op ma/wo/do
(financiële administratie / algemene en ontslagzaken)
Geesje Jonker-Dekker Bureaumedewerker bereikbaar op ma/di/do
(salarisadministratie / facturatie / algemene zaken)
Janny Grootjans-Evenhuis Bureaumedewerker bereikbaar op di/wo/vr ochtend
(ziekteadministratie / ondersteunende werkzaamheden)

Allen bereikbaar via het algemene e-mailadres (post@stk-drenthe.nl) en/of via telefoonnummer 0593-540093.
De stichting STK Drenthe wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit de volgende personen:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: De heer M. Walvius
Penningmeester: Mevrouw H. Wolters
Algemeen bestuurslid: De heer E. Veenstra
Algemeen bestuurslid: De heer B. v.d. Kant

Indien u contact wilt opnemen met één van de bestuursleden kan dit via het bureau van STK.
De bestuursleden zijn in principe niet aanwezig op ons bureau.

"Het sportservicebureau als professionele ondersteuning voor de sportbestuurder"