STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Veel gestelde vragen

 • Wanneer worden de facturen geïncasseerd?

  De incasso bij de verenigingen geschiedt rond de 20e van de maand.

  Antwoord bekijken
 • Wanneer worden de lonen betaald?

  Salarisbetalingen geschieden rond de 25e van de maand

  Antwoord bekijken
 • Wanneer dienen loonmutaties te worden aangeleverd?

  Mutaties vóór de 10e van de maand kunnen diezelfde maand nog worden verwerkt. U dient echter wel rekening te houden met het feit dat contracten getekend retour moeten zijn voordat iemand ook daadwerkelijk uitbetaald kan worden.

  Antwoord bekijken
 • Wat is het verschil tussen netto, bruto en all-in?

  Nettoloon is het loon dat de trainer op zijn bankrekening over houdt.Door de uniformering van het loonbegrip is sinds 2013 het loonstrookje een stuk vereenvoudigd: er wordt loonheffing ingehouden over het brutoloon. Reis- en of onkostenvergoedingen kunnen het nettoloon verhogen. Het brutoloon is het loon dat contractueel wordt vastgelegd. Het verschil tussen bruto en nettoloon […]

  Antwoord bekijken
 • Wat houdt de restitutieregeling ziekengeld in?

  STK Drenthe betaalt aan de vereniging een deel van de kosten van het contract van een zieke werknemer terug. UITERAARD ALLEEN NA EEN TIJDIGE ZIEKMELDING BIJ ONS DOOR DE VERENIGING/ORGANISATIE. De vereniging doet dan op die wijze een beroep op onze restitutieregeling. De eerste 2 weken volgt geen restitutie. De daarop volgende twee maanden van […]

  Antwoord bekijken
 • Wat is het verschil in dienstverlening tussen STK Drenthe en een administratiekantoor?

  STK neemt het werkgeverschap over van de vereniging en derhalve ook het ziekterisico, wa-verzekering en aansluiting bij een arbodienst. Een administratiekantoor doet voor u alleen de loonadministratie en u blijft zelf werkgever. U dient dan zelf zorg te dragen voor aansluiting bij arbodienst en de wa-verzekering voor uw personeel. U zult bovendien zelf eigen-risico-drager zijn […]

  Antwoord bekijken
 • Wat zijn de kosten voor de diensten?

  Naast de sociale werkgeverslasten die altijd voor rekening van de vereniging komen (bij het in dienst hebben van personeel) heft STK Drenthe een opslag van: 3,5 % ziekte-risico (over het brutoloon) 4,5 % kosten STK (over de totale loonkosten) Naast deze maandelijkse kosten worden nog aparte administratiekosten in rekening gebracht voor het maken van een […]

  Antwoord bekijken
 • Wat zijn de voordelen?

  De vereniging draagt het formele werkgeverschap en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen over aan STK Drenthe. De vereniging heeft geen drukte meer met de loonadministratie, contracten, aangiften en afdrachten van sociale premies en loonheffing, arbodienst, ed.

  Antwoord bekijken

"Sla uw slag en neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie!"