STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

𝙎𝙖𝙢𝙚𝙣𝙬𝙚𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙎𝙏𝙆 𝙚𝙣 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙙𝙧𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙪 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙚𝙡

Met als insteek om de sport- en beweeginfrastructuur in Drenthe te versterken zijn SportDrenthe en STK Drenthe eind 2021 gestart met verkennende gesprekken tot een samenwerking. Op 5 oktober werd dit proces afgerond met het ondertekenen van nieuwe statuten waarin de samenwerking is vastgelegd.
———-
Marcel Walvius (interim-voorzitter STK Drenthe/STK Drenthe pensioen) en Mieke Zijl (directeur-bestuurder SportDrenthe). Na ondertekening van de statuten nu ook directeur-bestuurder van STK Drenthe/STK Drenthe pensioen.

Nieuw adres en telefoonnummer

Bereikbaar in Assen

In Assen zijn wij op andere tijden en dagen bereikbaar dan u gewend was. Met ingang van 29 augustus 2023 zijn wij in het vervolg bereikbaar op:

Maandag : 08:00 tot 17:00 uur
Dinsdag : 08:00 tot 17:00 uur
Woensdag : 08:30 tot 15:00 uur
Donderdag: 08:00 tot 12:00 uur
Vrijdag : Gesloten

Op de vrijdag hebben we geen bezetting meer op het kantoor en treft u de nieuwe voicemail. Houdt u rekening met ons nieuwe adres en dus ook een nieuw telefoonnummer.

Adres vanaf 28 augustus

STK Drenthe
Hof van Parijs 10-c
9403 DA ASSEN
0592-749314
post@stk-drenthe.nl
www.stk-drenthe.nl

Verhuizing STK Drenthe naar Assen

Zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van juni 2023 gaat het bureau/kantoor van STK Drenthe – na meer dan 23 jaar in Beilen gehuisvest te zijn geweest – met ingang van 28 augustus 2023 verhuizen naar Assen. Dit is onderdeel van de samenwerking met SportDrenthe.

 

Bereikbaar in Assen

In Assen zijn wij op andere tijden en dagen bereikbaar dan u gewend was. Met ingang van 29 augustus 2023 zijn wij in het vervolg bereikbaar op: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Op de vrijdag hebben we geen bezetting meer op het kantoor en treft u de nieuwe voicemail. Houdt u rekening met ons nieuwe adres en dus ook een nieuw telefoonnummer.

Adres vanaf 28 augustus

STK Drenthe
Hof van Parijs 10-c
9403 DA ASSEN
0592-749314
post@stk-drenthe.nl
www.stk-drenthe.nl

P.S. WEGENS VERHUIZING ZIJN WIJ VAN 25 TOT 29 AUGUSTUS NIET BEREIKBAAR ( STUUR IN DEZE PERIODE BIJ VOORKEUR UW VRAGEN PER E-MAIL)

Afscheid van Astrid

In Assen zal er op termijn nog meer veranderen nu ons bureauhoofd Astrid Sijbring na een dienstverband van bijna 28 jaar besloten heeft de organisaties van STK Drenthe / SportDrenthe te verlaten.

Wij danken Astrid voor de vele jaren waarin zij één van de drijvende krachten van STK Drenthe was en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe werkkring.

Wilt u nog een persoonlijk berichtje sturen aan Astrid, dan kan dit via het mailadres: post@stk-drenthe.nl of via ons postadres. Tot en met 6 september leest ze de berichten nog zelf, nadien zorgen wij ervoor dat ze uw reactie ontvangt want ze gaat ook nog even van vakantie genieten voordat ze start bij haar nieuwe werkgever.

Samenwerking STK Drenthe en SportDrenthe

Samenwerking STK Drenthe
en Sport Drenthe

Vanaf 1 september is de langverwachte samenwerking tussen STK Drenthe en SportDrenthe een feit. Dit betekent dat we een nog sterkere en meer samenhangende sportgemeenschap kunnen creëren in Drenthe.

We willen jullie laten weten dat de samenwerking tussen STK Drenthe en SportDrenthe zorgvuldig is voorbereid en besproken. Er is uitgebreid overleg gevoerd en verschillende scenario’s zijn geanalyseerd om ervoor te zorgen dat deze samenwerking de sportverenigingen en de sportgemeenschap in Drenthe ten goede komt. We zijn ervan overtuigd dat deze zorgvuldige aanpak een sterke basis legt voor onze samenwerking, waardoor we de sport in Drenthe nog beter van dienst kunnen zijn en we een duurzame toekomst voor onze verenigingen kunnen waarborgen.

Als onderdeel van deze ontwikkeling zal de directeur-bestuurder van SportDrenthe (Mieke Zijl) tevens de directeur-bestuurder worden van STK Drenthe. De huidige stichtingen blijven bestaan, maar vallen vanaf 1 september 2023 onder haar hoede.

Dit zal ons in staat stellen om nauwer samen te werken en onze dienstverlening naar sportclubs in Drenthe naar een nog hoger niveau te tillen. Het gezamenlijke doel is om topcondities in de sport te realiseren en de toekomstbestendigheid van onze Drentse verenigingsstructuur te versterken.

Maar dat is nog niet alles! Vanaf 28 augustus zullen we ons ook in hetzelfde pand in Assen bevinden. Deze fysieke nabijheid zal de samenwerking vergemakkelijken en nieuwe kansen bieden voor synergie tussen beide organisaties. We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot talloze voordelen voor de sport in Drenthe en dat we samen nieuwe mijlpalen kunnen bereiken.

We kijken uit naar de samenwerking en zijn vastbesloten om jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Blijf op de hoogte via onze websites: www.stk-drenthe.nl en www.sportdrenthe.nl. Hier zullen we regelmatig updates en informatie delen over onze gezamenlijke inspanningen en de voordelen die deze met zich meebrengen voor jullie als sporter, sportleiders en sportverenigingen.

Samen streven we ernaar om de sport in Drenthe te versterken en te laten groeien. We hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking ons in staat zal stellen om onze doelen te bereiken en de sportervaring voor iedereen in onze mooie provincie te verbeteren.

Met sportieve groet,

Bestuur STK Drenthe

𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙨𝙚 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙫𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙜𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙢𝙖𝙖𝙡 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙟𝙯𝙚𝙣

Niet letterlijk, maar toch wel een beetje. Want gisteren, tijdens het jaarlijkse Sportgala Drenthe , kondigden STK Drenthe en SportDrenthe aan nauwer te gaan samenwerken. En daar zit de winst voor alle Drentse sportverenigingen!
 
Door samen te werken aan topcondities in de sport, versterken wij de dienstverlening richting sportclubs en daarmee de toekomstbestendigheid van de Drentse verenigingsstructuur.
 
We kijken uit naar de samenwerking en houden je de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg hiervoor onze website: www.stk-drenthe.nl en www.sportdrenthe.nl

Nieuwsbrief november 2021

Coronavirus: huidige maatregelen voor de sportactiviteiten in Nederland
Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport, om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Wilt u meer weten over de huidige maatregelen kijk dan op de site van het noc nsf >>
 

DEADLINE MUTATIES

Wij willen graag de salarissen juist verwerken. Houd daarom rekening met het feit dat we tot uiterlijk dinsdag 14 december mutaties en wijzigingen meenemen in het loonjaar 2021. Zorg ervoor dat contracten die eerder zijn ingegaan getekend bij ons retour zijn en geef wijzigingen direct door. Vanwege de kerst zullen de salarissen aan de trainers en sportleiders betaald worden op donderdag 23 december en zal de incasso bij de verenigingen plaatsvinden op 21 december. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

CAO NIEUWS

Nadat de uitgestelde CAO verhoging van 1-9-2020 per 1-1-2021 is doorgevoerd, zijn er nu nieuwe onderhandelingen over de CAO voor 2022. De NIDS en vakbonden zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Zodra dat er is wordt dat door NIDS voorgelegd aan de aangesloten verenigingen.

 

WE ZOEKEN BESTUURSHELDEN m/vOntwikkel jezelf en zet je in voor Drentse sportorganisaties. Je versterkt jouw bestuurlijke vaardigheden én ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Wil jij jouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen én een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken organisatie? Neem dan eens contact met ons op. Wij komen graag met je in contact. >> MAIL ONS >>

 

TARIEVEN STK 2022In de bestuursvergadering van STK Drenthe van 25 november jl. is besloten om de administratiekosten van de dienstverlening te verhogen met 0,5%. Sinds 1-1-2016 hebben wij onze percentages niet meer verhoogd. De percentages van de sociale premies zullen zoals ieder jaar wijzigen en deze gegevens zullen we in januari aan de verenigingen verstrekken zodat zij hiermee de kosten weer kunnen volgen.

 

Collectieve zorgverzekeringWerknemers die gebruik willen maken van een collectieve zorgverzekering hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief van Zilveren Kruis Achmea, collectiviteitsnummer 207200280. De collectiviteitskorting is 5% op zowel de basis en aanvullende/tand verzekeringen. Via www.zk.nl/stk zijn de premies te bekijken. Overstappen naar een andere zorgverzekering dient te gebeuren voor 31-12 van elk jaar.

 

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 24 december t/m 2 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 3 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur en vrijdag 08.00-12.00 uur

Wij wensen u fijne feestdagen en een sportief succesvol 2022 !!

Nieuwsbrief augustus 2021

UITSTEL VERHOGING CAO SPORTVERENIGINGEN

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de sportverenigingen, zijn de sociale partners FNV, CNV en Netwerk in de Sport overeengekomen de voor 1 september 2021 geplande loonsverhoging van 2,3% uit te stellen tot 1 augustus 2022.

Tevens hebben zij besloten dat met ingang van 2022 loonsverhogingen per 1 augustus worden uitbetaald in plaats van per 1 september. Over andere zaken, zoals een extra prijscompensatie of eenmalige uitkering en het moment van uitbetaling daarvan, zal tijdens de komende onderhandelingen voor de CAO Sportverenigingen 2022 worden gesproken.
 

WET MINIMUM LOON EN AANPASSING SALARISSEN SCHAAL 3

Door de aanpassing van de Wet Minimum Loon per 1-7-2021 zijn de minimum bruto uurlonen verhoogd. Onze CAO is alleen voor wat betreft schaal 3 aangepast, de andere schalen zijn al hoger dan de WML.
 

AANVRAAGTERMIJN TASO Q2 2021 GEOPEND

Vanaf 26 juli tot en met 19 september kunnen sportverenigingen weer een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO Q2 2021 regeling. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.
 

WW-PREMIE GAAT PER 1 AUGUSTUS OMLAAG

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. Zo heeft het demissionaire kabinet onlangs besloten.

Het premiepercentage van de lage premie (voor vaste contracten) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%

Het premiepercentage van de hoge premie (voor contracten voor bepaalde tijd) wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Hierdoor heeft u dus in de periode augustus t/m december 2021 een kleine besparing op de loonkosten (en is dus uw maandelijkse factuur ook iets lager).
 
We gaan ervan uit dat wij jullie met bovenstaande informatie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur van STK Drenthe

Nieuwsbrief juni 2021

Aanvraagtermijn TASO Q1 2021 geopend
Sportorganisaties kunnen nu in het kader van de TASO Q1 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. Afhankelijk van de geleden schade, wordt een compensatie uitgekeerd tussen de € 1.000 en € 24.000. Maak gebruik van de handige beslisboom om te zien waarvoor uw sportvereniging in aanmerking komt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt tot en met 12 juni 2021.
 

WIL JIJ MEER UREN WERKEN? SPORTMATCHNOORD KAN HELPEN!
Ben jij een sportprofessional met een diploma? En vind je het geen probleem om op verschillende plekken en tijden te werken? Pak dan nu je kans. SportMatchNoord heeft allerlei vacatures voor sportprofessionals. Door het maken van slimme combinaties kunnen zij helpen bij het creëren van jouw volwaardige baan in de sport.

SportMatchNoord
SportMatchNoord helpt mensen bij het vinden van een baan in de sport. Met een gerichte aanpak binnen hun brede netwerk vergroten zij de kans op passend werk. Je kunt aan de slag bij een sportvereniging, sportschool of zwembad. Maar ook binnen het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten hebben zij sportvacatures beschikbaar. Voorwaarde is een afgeronde sportopleiding of trainerscursus, onafhankelijk van tak van sport.

Aanmelden
Je aanmelden is heel simpel. Via www.sportmatchnoord.nl kan je jouw CV uploaden. Je wordt gebeld over passende vacatures op basis van jouw beschikbaarheid en om je loopbaanwensen in kaart te brengen. SportMatchNoord helpt je graag om je kansen op een volwaardige sportbaan in Noord-Nederland te vergroten.
 
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal per 1-7-2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR.

Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van informele verenigingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat zijn amateurverenigingen over het algemeen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:
 De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders. In de modelstatuten van de KNVB (versie september 2020) is hierover een bepaling opgenomen. Een vereniging kan dus gebruik maken van dit model.
 De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). De modelstatuten van de KNVB hebben altijd bepaald dat elke bestuurder één stem heeft. Mochten de vereniging toch de statuten moeten aanpassen, kan ook hiervoor het model van de KNVB worden gebruikt.  
Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.
 
Beetje bij beetje mogen wij weer meer en gaat de maatschappij weer een beetje open. Ook voor de sporten geldt dat er weer meer mogelijk is of wordt de komende tijd.

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en wensen iedereen een fijne en vooral sportieve zomer!

Namens het bestuur van STK Drenthe

U kunt een beroep doen op de TASO !

In deze – zeker voor uw sportorganisatie – uitdagende tijd, hebben wij een positief bericht voor u. Zoals eerder aangekondigd, heeft het Ministerie van VWS de TASO (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties) verruimd en heropend. De regeling is gericht op een financiële compensatie van schade en/of inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020. Het ministerie heeft hiervoor €29 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor u als relatie van STK DRENTHE is het aanvragen van deze steunmaatregel nu extra interessant omdat de nieuwe regeling ten opzichte van de vorige een belangrijke wijziging kent: de grens van maximaal € 4.000,- loonschade is komen te vervallen!

De verruimde TASO in een notendop
Amateursportorganisaties die in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal € 1.500,- kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 12.500,-.

De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

 • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met een Sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
 • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
 • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
 • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond


De volledige tekst van de TASO-regeling leest u hier >> 

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van officiële publicatie >> 

Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen. Op deze pagina vindt u een handig document waarmee u uw doorlopende lasten inzichtelijk maakt. Hier zal vanaf 19 februari 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Overzicht van alle compensatieregelingen
De belangrijkste regelingen sommen we hieronder op:

1) Compensatieregelingen voortkomend uit steunpakket sport TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 19 februari t/m 5 april
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor amateurverenigingen die in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 10% financiële schade hebben geleden door de coronamaatregelen.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

Let op: de TASO kan niet worden aangevraagd i.c.m. de TVL. Als een vereniging beide regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later blijken dat de TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog worden ingetrokken.

2) TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 9 maart t/m 3 mei
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor verhuurders van sportaccommodaties (meestal gemeenten) met als doel hen te stimuleren (een deel van) de huur aan sportclubs kwijt te schelden.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

3) Algemene compensatieregelingen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
– Aanvragen vanaf: medio februari
– Tegemoetkomingsperiode: Q1 2021
– Voor wie: voor verenigingen waar sprake is van minimaal 30% omzetverlies in Q1 2021
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van RVO

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

Met sportieve groet,

STK DRENTHE

NIDS maakt zich sterk voor alle sportverenigingen

Netwerk in de Sport, de werkgeversorganisatie waarbij ook onze relaties zijn aangesloten, heeft de afgelopen maanden een lobby ingezet om voor de totale sportsector extra compensatieregelingen te realiseren. Dat heeft o.a. geleid tot de toekenning van een steunpakket van € 110 miljoen voor de sport. Daarvan gaat € 90 miljoen naar accommodatie-verhurende gemeenten, zodat zij sportverenigingen over de periode 1 maart – 1 juni 2020 een deel van de huur kunnen compenseren.

De overige € 20 miljoen wordt vrijgemaakt voor verenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar komen vaak niet in aanmerking voor de regelingen.

In onze lobby hebben wij dan ook ingezet op een loonschadecompensatie-regeling voor sportverenigingen waar wij het werkgeverschap voor uitvoeren en die derhalve geen beroep kunnen doen op de NOW. Wij verwachten hier snel meer nieuws over te kunnen melden.

ACTUELE INFORMATIE inzake CORONA:

06 juli 2020

Netwerk in de Sport, de werkgeversorganisatie waarbij ook onze relaties zijn aangesloten, heeft de afgelopen maanden een lobby ingezet om voor de totale sportsector extra compensatieregelingen te realiseren. Dat heeft o.a. geleid tot de toekenning van een steunpakket van € 110 miljoen voor de sport. Daarvan gaat € 90 miljoen naar accommodatie-verhurende gemeenten, zodat zij sportverenigingen over de periode 1 maart – 1 juni 2020 een deel van de huur kunnen compenseren.

De overige € 20 miljoen wordt vrijgemaakt voor verenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar komen vaak niet in aanmerking voor de regelingen.

In onze lobby hebben wij dan ook ingezet op een loonschadecompensatie-regeling voor sportverenigingen waar wij het werkgeverschap voor uitvoeren en die derhalve geen beroep kunnen doen op de NOW. Wij verwachten hier snel meer nieuws over te kunnen melden.


29 mei 2020

Vorige week hebben wij geen update gestuurd omdat er feitelijk weinig nieuws te melden was. Ook deze week kunnen wij nog weinig concreets melden. Toch vinden we het goed om jullie te laten weten wat de status momenteel is.

STAND VAN ZAKEN COMPENSATIEREGELING
Via het Netwerk in de Sport (NIDS) is er vanaf het begin veel contact met het ministerie van VWS geweest. Ze zijn druk aan het puzzelen en ze zijn heel erg blij met onze transparantie, want daardoor kunnen ze de verschillende mogelijkheden aftasten. 

Door het lobbywerk van de NIDS hebben wij in diverse media (bijv. Nieuwsuur NPO2) aandacht gekregen voor de situatie van sportverenigingen. Daarom is begin deze week nogmaals een reactie vanuit de NIDS naar de politiek, NOC*NSF, KNLTB, KNVB, hockeyclubs en VWS gestuurd. 

Ook bij diverse politieke partijen hebben ze onze problematiek geagendeerd. De SP is stomverbaasd dat het maar over 1,5 mln gaat. Ze gaan zich opnieuw inspannen en de VVD eveneens. 

We zijn erg voorzichtig en staan er nuchter in, we verwachten er gezien allerlei omstandigheden weinig van, maar ze zijn bezig. Nogmaals, onze transparantie heeft daarbij enorm geholpen en we willen iedereen echt bedanken voor het invullen van de enquête.

15 mei 2020

60% RESPONS OP ONZE INVENTARISATIE!
We zijn erg blij met alle reacties die wij hebben ontvangen op onze inventarisatie omtrent het omzetverlies. Maar liefst 60% van de sportverenigingen/organisaties heeft ons bericht.

We gaan er min of meer van uit dat de rest, aangezien zij niet hebben gereageerd, geen 20% omzetverlies verwachten. Met name via de gymnastiekverenigingen zien wij dat zij niet aan de 20% omzetverlies komen omdat ze weinig andere inkomsten verliezen en hun leden gelukkig nog gewoon contributie betalen. Dit ligt ook in lijn met de adviezen van de diverse sportbonden.

Wij hebben onze gegevens doorgegeven aan de NIDS (onze werkgeversvereniging) die de contacten heeft met het ministerie en wachten nu wederom af of enige compensatie voor de loonkosten nu mogelijk wordt. We blijven ons inzetten voor de loonkosten van onze sportorganisaties.

HUURKOSTEN
Gelukkig komen er al wel geluiden dat huurkosten niet doorbetaald hoeven te worden (mede wellicht vanwege de toegezegde compensatie) en ook geven een aantal verenigingen aan dat ze de € 4.000,- uit de TOGS regeling ontvangen hebben, zodat ze de mogelijke financiële nood kunnen dekken.

OPSTARTEN ACTIVITEITEN IN RELATIE TOT REISKOSTEN
We merken dat enige activiteiten zo mogelijk weer worden opgestart, dat is goed nieuws. Als dit betekent dat de reiskosten aan de trainers en sportleiders ook weer uitbetaald moeten worden, dienen wij hier van de vereniging schriftelijk (per e-mail) bericht over te ontvangen.
NIEUWSBRIEF WORDT GEWAARDEERD
We krijgen ook terug dat onze wekelijkse nieuwsbrief gewaardeerd wordt, dat vinden we prettig! Maar we krijgen ook wel te horen dat de nieuwsbrief niet bij iedereen van het bestuur komt.

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Geïnteresseerden kunnen zich altijd inschrijven voor onze nieuwsbrief.  
SCHRIJF JE IN

8 mei 2020

INVENTARISATIE T.B.V. EEN COMPENSATIEREGELING
We hebben maandag 4 mei een e-mail uitgestuurd naar alle sportverenigingen en organisaties met het verzoek om ons vóór donderdag 7 mei te informeren over de stand van zaken en om aan ons door te geven hoeveel omzetverlies men schat te hebben.

Afgelopen week hebben wij, als opvolging, vanuit STK Drenthe telefonisch contact gezocht met alle verenigingen/organisaties. Helaas bleek dat er een heleboel telefoonnummers niet meer up to date zijn. Dit maakt het voor ons lastig om iedereen te bereiken. Dringend verzoek daarom aan iedereen om te zorgen dat wij op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in adres en/of telefoonnummer gegevens. Het gaat ons vooral om de gegevens van de penningmeesters.

Aan de hand van de binnengekomen gegevens gaan wij deze inventarisatie uitwerken en indienen. We kunnen helaas niets garanderen, maar zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Steunfonds van 110 miljoen voor sportverenigingen
Zoals vorige week bekend werd gemaakt komt het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen.

>> 90 miljoen euro gaat naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Deze financiering loopt via de gemeenten omdat deze degenen zijn die de huur van sportverenigingen innen.

 >> 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid.

Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor kortlopend krediet?
Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 10 miljoen euro om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet.

1 mei 2020

COMPENSATIEREGELING
Net als vorige week kunnen wij niet anders melden dan dat de inspanningen voor een financiële regeling voor de sportverenigingen/sportorganisaties en Sportleiders onvermoeibaar doorgaan.

Gelukkig zijn er deze week wel een aantal positieve berichten in de sport te melden. Je leest ze hieronder!
Gemeenten stellen Drents protocol sporten voor kinderen en jeugd vast
Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.
Lees meer
Ministerie komt met steunfonds van 110 miljoen voor sportverenigingen
Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Dat maakte minister Martin van Rijn vrijdagmiddag 1 mei bekend.
Lees meer

24 april 2020

COMPENSATIEREGELING
Vanuit ‘Netwerk in de Sport’, waarin wij samenwerken met de andere STK’s in Nederland, kan niet anders gemeld worden dan dat de inspanningen voor een financiële regeling voor de sportverenigingen/sportorganisaties en Sportleiders onvermoeibaar doorgaan. Dit heeft echter nog niet tot toezeggingen geleid. De druk wordt opgevoerd, ook in samenwerking met het NOC/NSF en de Sportbonden. Er is nog volop overleg met het ministerie van VWS en Sport.
Vraag indien nodig hulp van uw Gemeente 
In geval van financiële nood bij de verenigingen/organisaties willen wij nadrukkelijk verwijzen naar de gemeenten, zij houden zich bezig met de uitvoering van de maatregelen en hebben hier hun eigen verantwoordelijkheid, ook voor de sport.
Binnen sport ook buiten mogelijk?
Door het verzachten van de overheidsmaatregelen mag er vanaf volgende week weer op kleine schaal ‘buiten’ gesport worden, hetzij nog wel leeftijdsgebonden. Het begin is er, dus goed nieuws voor de ‘buiten’ sport! Wellicht kan er met de nodige creativiteit door de ‘binnen’ sport naar ‘buiten’ uitgeweken worden zodat ook daar de sportleiders de draad weer enigszins op kunnen pakken.
Vragen over reiskosten van sportleiders
Sommige sportleiders vragen zich af waarom ze minder loon hebben gekregen. Dit komt omdat wij de vaste reiskostenvergoeding vanaf april uit de salarisverwerking hebben gehaald.

Zie hieronder het nieuws van 24 maart. Wanneer het bestuur van de vereniging/organisatie van mening is dat de sportleider(s) wel de reiskosten moet(en) blijven ontvangen, dan dient deze dit via post@stk-drenthe.nl aan ons te melden.

17 april 2020


COMPENSATIEREGELING
Helaas kunnen wij ten opzichte van vorige week nog weinig nieuws melden. Wij blijven samen met de andere sportservice bureaus in Nederland druk bezig om bij het ministerie aandacht te vragen voor de problematiek. Uiteraard gebruiken wij hierbij de input die wij hebben verzameld via de enquête.

En niet alleen wij zetten ons in ook NOC/NSF heeft een brief (download) opgesteld. Lees hier de aanhef;

“Wij roepen het Kabinet op om voor de sport enkele wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) zodat banen in de sport behouden blijven en topsporters niet onder het sociaal minimum zakken.”

Ons advies is maak in ieder geval zelf zoveel mogelijk gebruik van de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij bijvoorbeeld bonden, leden, klanten, belangenorganisaties, gemeenten en provincie. Breng het ook daar onder de aandacht en vraag, indien nodig, om steun.

Daarnaast is volgende week mogelijk meer duidelijk over de duur van de maatregelen. Wellicht volgt er toch enige versoepeling op niet al te lange termijn.
Hulp van SportDrenthe bij aanvraag tegemoetkoming schade
De overheid heeft besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging, onder voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een eenmalige vergoeding van
€ 4.000. SportDrenthe kan kosteloos ondersteunen bij de aanvraag.
LEES MEER
Nuttige tips voor medewerkers.
Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich nu zorgen over hun fysieke gezondheid. Daarbij maakt een kwart zich ook zorgen over de mentale gezondheid. Onze verzekeraar Zilveren kruis, waar onze medewerkers gebruik kunnen maken van de collectieve zorgverzekering, heeft zeer nuttige tips.
LEES MEER
Rabobank biedt financiële hulp aan klanten
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via een digitale aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds.

Twee belangrijke voorwaarden:
1) Je moet klant zijn van Rabobank
2) Je moet ander verlies hebben dan omzet of contributieverlies
(uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet)
LEES MEER

10 april 2020

COMPENSATIEREGELING
Ook in de afgelopen week hebben wij via het Netwerk in de Sport meerdere malen contact gehad met het ministerie. Wij blijven het belang van een compensatieregeling voor ons en de sportverenigingen benadrukken. Om de overheid te voeden met informatie hebben wij een landelijke enquête gehouden onder sportverenigingen. Wij zonden de link naar de enquête afgelopen maandag via e-mail toe. We hebben inmiddels 54 reacties vanuit Drenthe binnen gekregen. Aangezien we liefst zoveel mogelijk reacties willen meenemen, hebben wij de inzendtermijn verlengd.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld?
Doe dit dan nog snel vòòr 15 april!
VUL DE ENQUÊTE IN
Financiële hulp aan amateurvoetbal
Voor het amateurvoetbal bestaat het financiële pakket uit donaties van de Oranjespelers en ING, terwijl de KNVB geld van amateurclubs eerder beschikbaar gaat maken en extra geld uit eigen middelen aan het pakket toevoegt. Dit versterkt de financiële positie van deze clubs waardoor zij uitzicht kunnen houden op een goede herstart van het verenigingsleven.
LEES MEER

3 april 2020

Hierbij de wekelijkse update omtrent de ontwikkelingen rondom Corona. De berichten rondom de regelingen die de overheid ter beschikking stelt, volgen elkaar deze dagen snel op. Dat kan voor veel onduidelijkheid zorgen. Waar bent u nu aan toe? Wij proberen u zo juist en volledig mogelijk te informeren. Nog niet alle regelingen en bijbehorende voorwaarden zijn al volledig uitgewerkt. Wij spannen ons er intussen voor in om u zo goed mogelijk te blijven informeren, maar ook om de belangen voor sportorganisaties onder de aandacht te (blijven) brengen.

VEEL GESTELDE VRAGEN
Het Netwerk in de Sport (NIDS) heeft een aantal veel gestelde vragen op haar website heel helder beantwoord. Bekijk de vragen hier >>

ARBEIDSOVEREENKOMST
Veel verenigingen denken dat STK Drenthe nu geen diensten levert en dat ze daarom niet hoeven te betalen. Er zijn 2 redenen waarom dit niet opgaat;

1) Verenigingen/organisaties zijn gehouden aan de overeenkomst tot opdracht. Hierin staat dat de kosten van de arbeidsovereenkomst worden doorberekend en dat de overeenkomst tot opdracht alleen eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. 

2) Achter de schermen zijn wij op landelijk niveau enorm druk om de belangen van verenigingen/organisaties en de sportleiders/trainers te behartigen.

Kortom er is geen reden om als vereniging de kosten van STK Drenthe niet te hoeven betalen.

COMPENSATIEREGELING
Er is dinsdag 31 maart een persconferentie geweest van minister Koolmees over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Tijdens deze persconferentie is samen met het UWV ingegaan op de regeling rondom eventuele compensatie van de loonkosten van ondernemers die geconfronteerd worden met omzetverlies. In de kamerbrief kunt u alles lezen over deze maatregel en de voorwaarden zoals die gelden. 

Op basis van de huidige voor ons beschikbare informatie moeten wij u helaas berichten dat sportverenigingen vooralsnog geen aanspraak kunnen maken op de regeling. Wij realiseren ons terdege dat dit erg slecht nieuws voor u is wanneer u te maken heeft met omzetverlies en erop rekende om gebruik te kunnen maken van deze noodmaatregel. Wij kunnen u dan ook melden dat wij direct na de persconferentie contact hebben gehad met onze collega’s en het ministerie om te bewerkstelligen dat er alsnog maatwerk afspraken kunnen worden gemaakt voor uw en onze unieke situatie. Daarnaast wordt onderzocht of en welke noodfondsen aanwezig dan wel in oprichting zijn, waar wij wél aanspraak op kunnen maken.

NOODFONDS VOOR DE SPORT | UW HULP IS WELKOM
Via het NIDS worden wij en u vertegenwoordigd en worden onze gezamenlijke belangen behartigd. Om de consequenties van de Coronacrisis in beeld te brengen en gedegen bij de landelijke overheid te kunnen voorleggen, zullen wij u op zeer korte termijn een online enquête toesturen met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen. 

WAT KUNT U ZELF DOEN;

 1. * Vanuit de overheid zijn al eerder noodmaatregelen aangekondigd. Probeer hier zoveel als mogelijk gebruik van te maken. Denk aan het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst, het aanvragen van de tegemoetkoming van € 4000,– De zogeheten TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van www.RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen. Hiervoor is een zogenaamde e-herkenning nodig die de verenging mogelijk nog moet aanschaffen; 

 2. * Daarnaast adviseren wij om contact op te nemen met het ondernemersloket van uw gemeente. Nu blijkt dat u tussen wal en het schip dreigt te raken biedt mogelijk het ondernemersloket in uw gemeente ook maatregelen in welke vorm dan ook; 

 3. * Ook de banken hebben kenbaar gemaakt de ondernemers te willen blijven steunen, ga daarom bij uw  financier na of er mogelijkheden zijn m.b.t. borgstellingsregeling MKB (BMKB) in de vorm van een overbruggingskrediet of een verhoging van de rekening courant;

 4. * Uit het werkveld bereikt ons een aantal goede voorbeelden van verenigingen die het initiatief hebben genomen om met leveranciers een regeling te treffen. Zo blijken sommige brouwerijen bereid (een deel van) de aanwezige voorraad terug te nemen en de factuur te crediteren en werken veel gemeenten aan een regeling die de huurkosten van binnen- en buitenaccommodaties tijdens de gedwongen sluiting beperkt of zelfs geheel wegneemt;

 5. * We adviseren u de publicaties van de rijksoverheid, uw sportbond en NOC*NSF goed in de gaten te houden.


ANDERE FAQ’s 
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >>

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met FAQ voor de sport gepubliceerd:
bekijk de FAQ >>>

Let goed op elkaar, Stay Safe!

Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


27 maart 2020

Wij proberen u als relatie van STK Drenthe zo goed mogelijk op de hoogte te houden omtrent de ontwikkeling inzake de Coronacrisis en de maatregelen die specifiek voor de sport gelden.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Er komen veel vragen bij ons binnen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten. Kort gezegd kunnen wij niets anders zeggen dan dat er niets verandert in de afspraken die gemaakt zijn omtrent een arbeidsovereenkomst.

We begrijpen dat dit in sommige situaties erg vervelend is. We raden sportverenigingen en sportleiders aan om met elkaar in gesprek te blijven en zo nodig in goed overleg te kijken naar passende oplossingen. Wij adviseren en helpen sportverenigingen en sportleiders graag, zodat de gekozen oplossing ook uitvoerbaar is (wettelijk toegestaan).

COMPENSATIEREGELING
Het kabinet heeft besloten tot de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de uitvoering van de NOW voor onze situatie. Er is uitvoerig overleg via het Netwerk in de Sport (NIDS) met het ministerie om dit zo snel mogelijk helder te krijgen. Of deze maatregel leidt tot compensatie van de loonkosten, is nu dus nog niet met zekerheid te zeggen. Natuurlijk begrijpen wij uw onzekerheid, echter wij kunnen u op dit moment hierover niet meer helderheid verschaffen.

OPROEP NOODFONDS VOOR DE SPORT
Achter de schermen wordt er enorm hard gewerkt en gelobbyd voor een noodfonds voor de sport. Via het NIDS worden wij en u vertegenwoordigd en worden onze gezamenlijke belangen behartigd. Op 17 maart is een oproep gedaan bij de regering voor een NOODFONDS. De afgelopen week is hierover veel contact geweest en hebben wij in collectief nogmaals benadrukt dat er een speciaal noodfonds dient te komen voor de sport. 

Zoals beschreven biedt de NOW geen uitkomst. De sector wordt, net als de hele Nederlandse economie, hard geraakt. Wij roepen in onze sector op tot solidariteit en vragen sporters om zoveel mogelijk hun contributies en abonnementen te blijven betalen. Verenigingen roepen we op, indien mogelijk, hun accommodatiehuur en bondsafdrachten gewoon te voldoen. Zodat de sector geen onherstelbare schade oploopt.

De afgekondigde noodmaatregelen helpen, maar zijn niet genoeg om de oplopende kosten te dekken. Iedereen doet zijn best en wordt er overal hard gezocht naar kostenbesparingen. Dat er tot de zomer een substantieel bedrag noodzakelijk is om de sportinfrastructuur, waar Nederland zo trots op mag zijn, in stand te houden staat vast. Wij werken er in een groot collectief hard aan voor u én voor ons!

FAQ’s 
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >>

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met FAQ voor de sport gepubliceerd:
bekijk de FAQ >>>

Let goed op elkaar, Stay Safe!

Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


24 maart 2020

Dit is ons tweede bericht over de situatie dat sportverenigingen en accommodaties n.a.v. het Corona virus hun deuren moeten sluiten (waarschijnlijk nu tot 1 juni 2020).


Wij hebben op 16 maart jl. werktijdverkorting aangevraagd, maar op 17 maart jl. bleek dat deze maatregel niet uitvoerbaar is vanwege de enorme aantallen aanvragen en heeft het kabinet besloten tot NOW (Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Onze eerdere aanvraag voor werktijdverkorting wordt derhalve gezien als een aanvraag van de nieuwe regeling en we zullen nog aanvullende gegevens aan moeten leveren.

NOW
De nieuwe maatregel lijkt op een uitbreiding, maar ziet toe op (minimaal 20%) omzetverlies. De vraag is (wanneer wij contractueel gehouden zijn u de loonkosten van uw trainers door te berekenen) waar getoetst wordt op dit omzetverlies. Bij ons of bij onze aangesloten verenigingen en sportorganisaties ? Onze werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) heeft deze situatie reeds voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij hebben antwoord gekregen dat dit soort input bekeken wordt en dat bij de uitwerking van de maatregelen geprobeerd wordt aan alle verschillende sectoren en unieke situaties tegemoet te komen.

We zullen derhalve nog moeten afwachten wat er aan informatie van de verenigingen/organisaties nodig is, wat er in het kader van de NOW gevraagd wordt en of deze maatregel leidt tot compensatie van de loonkosten. Natuurlijk begrijpen wij uw onzekerheid, echter wij kunnen u op dit moment hierover niet meer helderheid verschaffen.

FAQ
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >> . Wel dient u rekening te houden dat deze informatie niet specifiek toeziet op het feit dat u uw personeel bij ons heeft onder gebracht onder ons eigen loonheffing nummer.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding over maart is nog “gewoon” betaald, we hebben de situatie t/m 10 maart (deadline mutaties) in de salarisverwerking gehanteerd. Toen was niet bekend dat er niet meer gereisd zou worden. Bovendien is het een vaste vergoeding die vaak over 40 weken uitgesmeerd is per jaar en vervolgens per maand betaald wordt. Dat betekent dat trainers per maand (en dus ook in januari en februari) minder kosten vergoed krijgen dan ze daadwerkelijk die maand hebben. Het is natuurlijk duidelijk dat er nu in veel gevallen niet meer gereisd wordt. De fiscus staat trouwens wel toe (zelfs als er niet meer gereisd wordt) om de vaste vergoeding in de lopende maand en de maand erna nog te vergoeden, maar daarna mag het niet meer onbelast.

STK zal de vaste reiskostenvergoeding vanaf april uit de salarisverwerking halen. Wilt u dat de trainer zijn reiskosten WEL blijft ontvangen, dan dient u dit via post@stk-drenthe.nl aan ons te melden.


Zodra er mee duidelijkheid of nieuws over de NOW maatregel is zullen we u opnieuw informeren.


Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


16 maart 2020

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de overheid bepaald dat sportverenigingen en sportaccommodaties hun deuren moeten sluiten voor een periode van (voorlopig) 3 weken, tot 6 april 2020.

Dit heeft tot gevolg dat trainers en sportleiders hun werk niet kunnen uitvoeren.

Wij (STK Drenthe en STK Drenthe Pensioen), formeel werkgever, hebben daarom besloten een aanvraag voor werktijdverkorting bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen. Verenigingen die bij ons aangesloten zijn en hun personeel via ons aangesteld hebben, kunnen dit niet zelf doen. Wanneer wij een vergunning krijgen kunnen wij bij het UWV de (individuele) aanvragen voor WW doen. De werktijdverkorting kan overigens ook alleen aangevraagd worden voor personeel waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt (dus niet voor oproepcontracten). Garanties tot het verkrijgen van eventuele compensatie kunnen wij de verenigingen/organisaties natuurlijk niet bieden, deze uitzonderlijke situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan.

In afwachting tot nadere berichten betekent dit het volgende:

1) Trainers en sportleiders krijgen (gewoon) hun contractuele loon via ons doorbetaald en verenigingen krijgen hiervoor de maandelijkse nota en incasso.

2) Na een eventuele vergunning van het Ministerie kunnen wij bij het UWV aangeven dat onze trainers niet mogen werken en kan hiervoor een WW-uitkering volgen (eerst aan ons omdat wij werkgever zijn). Uiteraard zal deze (mits toegekend, want het is een WW uitkering die toeziet op de wekeneis en slechts 70% is) worden verrekend met de clubs. Op welke manier dit zal gebeuren is nu nog niet bekend.

3) Ziekmeldingen in verband met het Corona-virus hebben in deze periode geen effect, alleen wanneer iemand zijn contract afloopt binnen 3 weken is dit nodig om nu te melden.

Het bureau van STK Drenthe probeert komende tijd door te werken, wellicht deels vanaf huis en daardoor kan het zijn dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn.

Heeft u vragen, dan ontvangen wij deze bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl of kijkt u op onze website www.stk-drenthe.nl . Wij hebben gelet op de geringe tijdspanne op dit moment niet het antwoord op alle vragen en kunnen nog niet voorzien hoe alles verder gaat. Zodra er nadere informatie is, melden wij dat.

Namens het bestuur en medewerkers,

STK Drenthe

Wet Arbeidsmarkt in Balans (vervolginformatie)

Vorige keer al op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen genoemd.

We gaan nu met een aantal voorbeelden in op een aantal situaties:

 • Een trainer heeft een contract voor bepaalde tijd van 1-6-2019 t/m 31-5-2020.

  >> Per 1-1-2020 geldt het hoge WW tarief.
  >> Per 31-5-2020 dient een transitievergoeding betaald te worden indien het contract op initiatief van de werkgever geen vervolg krijgt.

  Er wordt een vervolgcontract per 1-6-2020 aangevraagd. Een vervolgcontract voor bepaalde tijd levert wederom een hoog WW tarief op. Een vervolgcontract voor onbepaalde tijd levert het lage WW tarief op, wel zal dit contract dan niet op een einddatum van rechtswege eindigen zoals een contract voor bepaalde tijd dit wel doet. Het verschil in tarief is 5%. Overweeg de verschillende aspecten.

 • Een trainer heeft een contract voor onbepaalde tijd voor 3 uur per week.

  >> Per 1-1-2020 geldt het lage WW tarief

  Op 1-12-2020 geeft de vereniging door dat de trainer een nabetaling moet hebben omdat hij elke week een uur en soms 1,5 uur extra heeft gewerkt. Er wordt hem 60 uur nabetaald. Doordat de trainer meer dan 30% “flexibele”uren heeft gehad geldt dat de trainer feitelijk structureel te weinig uren vast op contract heeft, hierdoor geldt een sanctie, namelijk dat over het volledige dienstverband met terugwerkende kracht het hoge WW percentage moet worden betaald. Wanneer deze trainer een vast contract heeft van 4 uur per week en er worden hem nog 8 uur nabetaald, geldt over al deze uren het lage WW-tarief.

 • Een zwembadmedewerker heeft 2 contracten. 1 vast contract (voor onbepaalde tijd voor 20 uur) en 1 oproepcontract voor het opvangen van pieken zoals bijvoorbeeld ook in de horeca erg gebruikelijk is.

  Let op dat het flexibele contract niet meer dan 30% van de uren van het vaste contract overschrijdt, anders ontstaat de situatie van voorbeeld 2, maar door deze constructie kan er wel een laag tarief WW gelden over de vaste uren en een hoog tarief over de uren van het oproepcontract, zelfs al dit bijvoorbeeld 4 uur per week zou zijn.

  Wanneer je een min-max contract had aangeboden van 20 tot 24 uur, zouden er over alle uren het hoge WW-tarief moeten worden geheven omdat dit contract geen vaste arbeidsomvang heeft.

Heb je vragen over jouw situatie neem contact met ons op.

Uiteraard zal het bureau met je meedenken om het niet onnodig duur te maken, echter moeten wij ons ook te houden aan de nieuwe wet en regelgeving en daarom kan het zo zijn dat de kosten van het hebben van personeel per 1-1-2020 duurder gaat worden.

Sommige contracten lenen zich immers niet voor onbepaalde tijd, hierbij te denken aan openluchtzwembaden, tennis op gravel en voetbaltrainers……

Laat u door ons bureau informeren over de bij u geldende situatie !

Gezocht bestuurslid m/v

STK Drenthe is een professionele partner voor verenigingen en organisaties in de sportwereld bij de uitvoering van het werkgeverschap. Voor de uitvoering van onze taken beschikken wij over een kantoor in Beilen én een vakkundig team.

Naast dit team is er een bestuur dat bestaat uit 5 leden. Elk bestuurslid brengt expertise mee, variërend van pr en marketing tot HR. Voor uitbreiding en/of vervanging op termijn zoeken wij een;

>> bestuurslid m/v

Om het bestuur te completeren zoeken we iemand die binding heeft met de amateursport, het liefst iemand die graag het gezicht van STK naar de verenigingen wil zijn. Iemand met een netwerk in de amateursport en deze contacten wil onderhouden en inzetten voor STK Drenthe.

De voorkeur gaat uit naar een “verenigingsmens” met bestuurlijke kwaliteiten en financieel inzicht. Het bestuur vergadert 1 x per maand, meestal in Beilen.

Wat kunnen wij jou bieden:
De bestuursfunctie biedt goede mogelijkheden om jezelf als persoon (verder) te ontwikkelen en bestuurlijke ervaring op te doen.

Een uitgebreid vacatureprofiel kun je opvragen via post@stk-drenthe.nl. Je kunt je reactie sturen aan STK Drenthe, t.a.v. het bestuur, via post@stk-drenthe.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met het bureau, via 0593-540093.

Ziekte en wat er allemaal bij komt kijken

Omdat we nog regelmatig vragen krijgen over wat er allemaal komt kijken bij ziekte van een sportleider, hieronder een “korte” samenvatting over de gang van zaken.

HET MELDEN VAN ZIEKTE

Om te beginnen meldt de sportleider zich op de dag van de ziekte of uiterlijk de volgende werkdag bij de personeelsadministratie van STK via telefoonnummer 0593 540093 of per e-mail post@stk-drenthe.nl én natuurlijk bij de contactpersoon van de werkgevende sportvereniging. Ook dient de contactpersoon van de vereniging de ziekte bij STK te melden, want zij doen hiermee een beroep op ziekengeldrestitutie. Zonder tijdige melding volgt geen ziekengeld retour.

Welke verplichtingen (en rechten) er gelden bij ziekte kun je lezen in ons VERZUIMPROTOCOL. Hier staat ook in dat de sportleider bereikbaar moet zijn en tijdens ziekte niet zo maar op vakantie kan.

VERVANGING, CONTACT & BEDRIJFSARTS

De sportvereniging zorgt zelf voor vervanging van de zieke. STK verwerkt de ziekmelding in het systeem en onderhoudt contact met de sportleider tijdens de ziekteperiode. Indien nodig wordt de zieke aangemeld bij de bedrijfsarts. Dat is sinds 1 maart 2019 mevrouw G.C. van Loon-Zeldenrust, spreekuur houdend in Assen. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen bij het re-integreren van de zieke in de eigen functie door het adviseren van behandelingen waardoor het herstel bespoedigd kan worden. Ook kan de arts constateren dat de huidige functie niet passend meer is en dat de inzet van een extern re-integratiebureau of een vervroegde WIA-aanvraag wenselijk is.

RESTITUTIE ZIEKENGELD

Als de zieke gemeld wordt bij de bedrijfsarts krijgt de vereniging een kopie van het spreekuurrapport, net als wanneer er een plan van aanpak opgesteld wordt. STK zal ook met de contactpersoon van de vereniging contact houden over de mogelijkheden van –al dan niet gedeeltelijke- werkhervatting wanneer dat aan de orde is. Bij een ziekte langer dan 14 dagen, heeft de sportvereniging vanaf de 15e dag recht op restitutie ziekengeld. Dit wordt na twee maanden op de factuur in mindering gebracht.

LANDURIG ZIEKTEVERZUIM

Het wordt complexer als een medewerker langdurig ziek blijft. Dan treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De sportleider krijgt na uiterlijk vier weken een oproep om door de bedrijfsarts gezien te worden, die naar aanleiding van dit consult een spreekuurrapportage opstelt. Vervolgens wordt uiterlijk in de 6e week een probleemanalyse opgesteld. In de 8e week van de ziekteperiode stelt STK samen met de sportbegeleider een re-integratieplan op. Om dit traject zo succesvol mogelijk te laten verlopen, worden er vervolgafspraken bij de bedrijfsarts ingepland. Mocht deze aanpak niet blijken te werken, dan kan planbijstelling volgen door STK in samenspraak met de sportleider.

In de 42ste week van de ziekmelding doet STK een melding bij het UWV.
Na een jaar volgt evaluatie door het STK met de sportleider en wordt een eerstejaarsevaluatie opgesteld.

Duurt ziekte langer dan een jaar, dan zal er door de bedrijfsarts een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) opgesteld worden en volgt een arbeidsdeskundigenonderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt gekeken of de re-integratie op dezelfde voet vervolgd kan worden of dat dit traject uitbesteed moet worden aan een re-integratiebureau.

AFKEURING

Als de sportleider na twee jaar (gedeeltelijk) wordt afgekeurd, hangt het van de mate van arbeidsongeschiktheid af of deze recht heeft op een WIA- of een WW-uitkering. Deze beoordeling is aan het UWV. In zeer zeldzame gevallen kan eerder (binnen genoemde twee jaar) een IVA uitkering worden toegewezen.

WIE BETAALT WAT?

De kosten bij langdurig ziekteverzuim zijn de eerste twee weken voor rekening van de sportvereniging. Daarna ontvangt de vereniging de volgende twee maanden 70% restitutie, de resterende maanden van het eerste jaar 90% restitutie en het gehele tweede jaar 100% restitutie (dit is 100% van 70% salaris). De restitutie wordt twee maanden achteraf op de factuur in mindering gebracht.

De kosten verbonden aan het inschakelen van een bedrijfsarts bedragen 160 euro per uur, maar komen voor rekening van STK. Alleen wanneer een zieke werknemer niet op het spreekuur komt opdagen worden de kosten verhaald op de sportleider zelf.

De kosten verbonden aan de inzet van een re-integratiebureau bedragen zo’n 3.500 tot 5.000 euro. Ook deze komen voor rekening van STK.

SCHEMATISCH OVERZICHT
Als je het hele proces schematisch wilt zien, er staat op onze website een overzichtelijk schema. Tevens treft u hier ook het verzuimprotocol aan.

VOOR VRAGEN
Voor persoonlijke behandeling van uw vragen (over ziekte) kunt u altijd bellen met: Janny Grootjans via het bureau van STK (0593-540093). Janny werkt op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen.