STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Personeelshandboek STK en CAO 2018-2019

Op 24 mei 2018 zijn wij begonnen een Personeelshandboek STK samen te stellen

Op dit moment bevat dit document vooral informatie over de AVG.

We zullen gaandeweg dit document verder aanvullen.

Verder treft u ook onderstaand de CAO’s aan waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt.

Per 1-9-2018 is er een CAO verhoging van 2%.

Personeelshandboek  (versie 24-05-2018)

CAO sportverenigingen 2018-2019

CAO sportverenigingen 2018-2019 met Pensioen

Nieuws en infoblad december 2017 (stoppen portaal !!!)

In december heeft STK Drenthe weer een informatieblad/nieuwsbrief uitgebracht

Uitgave 4, december 2017

In deze uitgave o.a. BELANGRIJK nieuws over de uiterste datum aanleveren correcties 2017, het stoppen van het portaal en overgang naar nieuwe software.

Een laatste herhaald verzoek aan sportleiders om hun gegevens op te slaan op hun eigen pc.

STEL HET NIET UIT !!! In 2018 kunt u straks niet meer bij de historie !!!

Wij wensen u fijne feestdagen en een sportief 2018.

Nieuws en infoblad november 2017

In november heeft STK Drenthe weer een informatieblad/nieuwsbrief uitgebracht

Uitgave 3, november 2017

In deze uitgave o.a. BELANGRIJK nieuws over de uiterste datum aanleveren mutaties 2017, het stoppen van het portaal, de nieuwe software per 1-1-2018 en decembersluiting.