STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Hilde Wolters is controller en houdt zich met name bezig met financieel strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Hilde is vanaf 2019 bestuurslid bij STK Drenthe. Zij zet zich in voor de organisatie, waarbij de belangen van de sportverenigingen een grote rol spelen. Hilde is sportief op vele gebieden, hardlopen, fietsen en actief als motorinstructeur en -coureur op het circuit.

Personeelshandboek STK en CAO 2018-2019

Op 24 mei 2018 zijn wij begonnen een Personeelshandboek STK samen te stellen

Op dit moment bevat dit document vooral informatie over de AVG.

We zullen gaandeweg dit document verder aanvullen.

Verder treft u ook onderstaand de CAO’s aan waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt.

Per 1-9-2018 is er een CAO verhoging van 2%.

Personeelshandboek  (versie 24-05-2018)

CAO sportverenigingen 2018-2019

CAO sportverenigingen 2018-2019 met Pensioen