STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Verhuizing bureau STK Drenthe

In navolging van het bericht samenwerking STK Drenthe en SportDrenthe delen wij u mede dat het bureau van
STK Drenthe met ingang van 28 augustus 2023 gaat verhuizen naar het kantoor van SportDrenthe.

Na meer dan 23 jaar in Beilen gehuisvest te zijn, gaan we verhuizen naar Assen.

Gelieve vanaf 28 augustus hier rekening mee te houden en vanaf dat moment (niet eerder) uw post te sturen aan:
Hof van Parijs 10c, 9403 DA Assen

Ons e-mail adres wijzigt gelukkig niet en blijft post@stk-drenthe.nl

Onze website blijft ook www.stk-drenthe.nl

Maar ons telefoonnummer wordt vanaf dan 0592-749314. Ons oude nummer behoudt nog even een
doorschakeling, maar noteer alvast het nieuwe nummer.

Maandag 28 augustus zijn wij door de verhuizing de hele dag niet bereikbaar.

Onderhandelingen CAO Sportverenigingen

CAO Sportverenigingen

Helaas is er nog geen akkoord met de vakbonden wat betreft de CAO sportverenigingen 2023-2024. Tijdens
de ALV van 24 mei jl. heeft het bestuur van Netwerk in de Sport (NIDS), de werkgeversvereniging die voor
haar leden de CAO Sportverenigingen faciliteert, het eindbod aan haar leden voorgelegd. Omdat de
aanwezige leden positief hebben gereageerd op het eindbod adviseert Netwerk in de Sport om het eindbod
voorlopig door te voeren.

Wij, STK Drenthe, vinden het belangrijk om collectief uit te stralen dat die 5% per 1 augustus a.s. en 3%
volgend jaar een goed voorstel is en willen daarnaast de sportleiders ook niet in de kou laten staan. Daarom
hebben wij besloten om deze verhoging door te voeren. Hiermee laten wij zien dat wij ons sterk maken
voor de sector.

Voor de medewerkers betekent dit dat:

– op 1 juli het wettelijk minimumloon wordt aangepast
– op 1 augustus er een (voorlopige) CAO-verhoging van 5% wordt doorgevoerd

Indien er verenigingen / organisaties zijn die het hiermee niet eens zijn, kunnen zij contact opnemen met ons
via de e-mail (post@stk-drenthe.nl)

CAO zwembaden

Voor de medewerkers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO zwembaden en waarvoor die CAO wel
definitief vastgesteld is, zijn de verhogingen natuurlijk al doorgevoerd.

Dinsdag 09 mei

I.v.m. organisatieontwikkeling zijn wij dinsdag 09 mei a.s. de hele dag gesloten.

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Hilde Wolters is controller en houdt zich met name bezig met financieel strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Hilde is vanaf 2019 bestuurslid bij STK Drenthe. Zij zet zich in voor de organisatie, waarbij de belangen van de sportverenigingen een grote rol spelen. Hilde is sportief op vele gebieden, hardlopen, fietsen en actief als motorinstructeur en -coureur op het circuit.

Personeelshandboek STK en CAO 2018-2019

Op 24 mei 2018 zijn wij begonnen een Personeelshandboek STK samen te stellen

Op dit moment bevat dit document vooral informatie over de AVG.

We zullen gaandeweg dit document verder aanvullen.

Verder treft u ook onderstaand de CAO’s aan waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt.

Per 1-9-2018 is er een CAO verhoging van 2%.

Personeelshandboek  (versie 24-05-2018)

CAO sportverenigingen 2018-2019

CAO sportverenigingen 2018-2019 met Pensioen