STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Voordelen aansluiten bij STK Drenthe

Voor de vereniging/sportorganisatie of voor u als bestuurder

  • Uw bestuur kan zich door uitbesteding van salarisadministratie meer bezighouden met het echte bestuurswerk van uw organisatie. Ook bij wisseling van het penningmeesterschap is de continuïteit m.b.t. personeelszaken gewaarborgd.
  • Het geeft u de zekerheid dat alle belangrijke zaken in uw rol als werkgever goed zijn geregeld.
  • STK Drenthe berekent weliswaar de normale kosten van het werkgeverschap door aan de verenigingen en sportorganisaties zoals de wettelijk vastgestelde premies voor de sociale werkgeverslasten, maar er zijn meer zaken die geld kosten of risico’s opleveren of extra werkzaamheden met zich mee brengen. Door aansluiting bij STK Drenthe bent u verzekerd van een juiste uitvoering van het werkgeverschap tegen het minimale risico.

STK Drenthe beschikt bovendien over:

  • Een risicofonds voor kosten voor vervanging bij ziekte (een groot deel van de kosten van arbeidsongeschiktheid van de trainer komen voor rekening van STK Drenthe)
  • Een collectieve overeenkomst met een Arbo-organisatie waardoor een juiste ziekteverzuimbegeleiding geboden wordt die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft aan alle werkgevers)
  • Een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid
  • Maandelijks op een vast moment worden de kosten van uw rekening afgeschreven en ontvangt u hiervan een overzicht. U hoeft geen aparte betalingen te doen aan de belastingdienst of aan uw trainers.

Voor de trainer

  • U ontvangt elke maand tijdig uw loon en een loonstrookje waarbij rekening gehouden is met alle wettelijke inhoudingen. Eén keer per jaar ontvangt u een jaaropgave.
  • Door uw arbeidsovereenkomst met STK Drenthe geldt voor u de CAO voor Sportverenigingen en wordt u ook minimaal betaald conform de salarisschalen van deze CAO. Ook wordt u bij ziekte of arbeidsongeschiktheid doorbetaald conform de wettelijke verplichtingen. Bovendien zorgt STK Drenthe voor uw re-integratie indien u niet meer uw werk als sportleider/trainer kunt doen.

"Het sportservicebureau als professionele ondersteuning voor de sportbestuurder"