STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Uitbetaling van salarissen van sportleiders

Wanneer de contracten* bij ons getekend retour zijn (zowel het deel van de trainer/sportleider als het deel van de vereniging) kunnen wij de salarissen verwerken.

* dit is niet het door de vereniging ingevulde formulier voor het aanvraag van een contract, maar de daarna door ons opgestelde arbeidsovereenkomst en overeenkomst tot opdracht.

Indien de getekende contracten vóór de 8e van de lopende maand bij ons retour zijn, worden de salariskosten bij de verenigingen rond de 20e van de maand geïncasseerd en worden de salarissen aan de trainers/sportleiders rond de 25e van de maand betaald.
Is de 25e in het weekend dan ontvangt de trainer/sportleider het salaris op de 24e of 23e van de maand. Zo ook in de maand december.

Komt het contract pas later bij ons binnen, dan wordt het met terugwerkende kracht wel uitbetaald, maar volgt de verloning pas een maand later. Op verzoek kan dan een voorschot worden betaald.

De uitbetalingen aan sportleiders blijven doorlopen tot dat het contract eindigt. Is er een contract voor bepaalde tijd, dan sturen wij de verenigingen tijdig een bericht met de vraag of het contract verlengd moet worden.

Het is in een ieders belang om wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven.

Aansluiting bij STK betekent dat de trainer/sportleider elke maand tijdig zijn salaris (en in de maand mei zijn vakantiegeld) en loonstrookje ontvangt, maar uiteraard ook dat de sportvereniging tijdig de nota ontvangt zodat zij weten welk bedrag op de 21e van de maand geïncasseerd wordt.