STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Salarisschalen

In de CAO voor sportverenigingen zijn salarisschalen opgenomen. De schalen kennen minimum en maximumbedragen behorende bij bepaalde functies. De tussenliggende treden zijn niet vastgesteld maar betreffen in principe stapjes van 3%.

De CAO kende per 01-08-2022 een verhoging van 2,8%.

Hoewel de CAO voor 2023 nog niet is vastgesteld zijn er per 1-1-2023 al wel aanpassingen in de schalen 3 t/m 5 in verband met de wet minimum loon.

Voor 2024 kent de CAO een wettelijke verhoging van het minimumloon van 3,75%.

Naast de salarisschalen staat hieronder ook het functieoverzicht op basis waarvan de inschaling plaats kan vinden. 

Salarisschalen per 1 januari 2024

Salarisschalen per 1 januari 2023

Salarisschalen per 1 augustus 2022

Functie overzicht