STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Salarisschalen

In de CAO voor sportverenigingen zijn salarisschalen opgenomen. De schalen kennen minimum en maximumbedragen behorende bij bepaalde functies. De tussenliggende treden zijn niet vastgesteld maar betreffen in principe stapjes van 3%.

Middels de quick-scan kunt u beoordelen welke schaal van toepassing is voor functies bij sportverenigingen en verder staat in de CAO ook nog een waardering per functie.

De CAO kent per 01-01-2021 een verhoging van 2,3%

Salarisschalen per 1-1-2021

Salarisschalen per 1-9-2019

Salarisschalen per 1-9-2018

Salarisschalen per 1-9-2017

Quick-scan