STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

CAO Sportverenigingen Pensioen

Personeel in dienst bij STK Drenthe Pensioen valt onder de CAO sportverenigingen plus Pensioen. Deze CAO is afgesloten door Netwerk in de Sport (NIDS) aan de ene zijde en FNV Sport aan de andere zijde. STK Drenthe is lid van Netwerk in de Sport en de verenigingen en organisaties die gebruik maken van de dienstverlening van STK Drenthe zijn ook automatisch lid van NIDS.

Voor een groot aantal functies die onder de werkingssfeer van de CAO Sportverenigingen vallen, mogen er in een periode van 48 maanden maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangeboden worden voordat de arbeidsrelatie in een vaste aanstelling omgezet dient te worden. De onderbrekingstermijn is (in afwijking op de Wet Werk en Zekerheid) ook teruggebracht naar 3 maanden.

De CAO kent salarisschalen en er is een functiewaarderingssysteem ontwikkeld.

In deze CAO is een pensioenvoorziening van de PFZW opgenomen, dit is inmiddels een volwaardige pensioenregeling. Als een trainer/sportleider  NIET wil deelnemen aan de pensioenvoorziening kan er gekozen worden voor de CAO sportverenigingen en een dienstbetrekking bij STK Drenthe.

De CAO kent een looptijd van 1-1-2022 t/m 31-12-2022:

CAO-sportverenigingen-incl-pensioen-2022