STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Arbo en verzuim

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgevers een juiste en adequate ziektebegeleiding te bieden en ook kent deze wet allerlei termijnen van contactmomenten en rapportages waar je als werkgever rekening mee te houden hebt.

STK Drenthe heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts.

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn komen regelmatig op het spreekuur en de verslaglegging daarvan wordt naar de vereniging of sportorganisatie gestuurd. Samen proberen wij de zieke werknemer weer (zo spoedig mogelijk) te laten hervatten, maar mocht de arbeidsongeschiktheid langer duren dan hoeft de vereniging zich geen zorgen te maken over de Arbo kosten.
De verzuimbegeleiding is opgenomen in ons tarief en zelfs voor een eventueel re-integratietraject heeft de vereniging/sportorganisatie geen extra kosten, terwijl zo’n traject toch snel een paar duizend euro kost.

De werknemers dienen uiteraard mee te werken aan de verzuimbegeleiding en het verzuimprotocol in acht te nemen.

Verzuimprotocol

Schema Stappenplan bij Verzuim