STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Salarisschalen

In de CAO voor sportverenigingen zijn salarisschalen opgenomen. De schalen kennen minimum en maximumbedragen behorende bij bepaalde functies. De tussenliggende treden zijn niet vastgesteld maar betreffen in principe stapjes van 3%.

In de versie van 2021 ziet u ook de functies naast de cijfers van de schalen.

De CAO kent per 01-08-2022 een verhoging van 2,8%

Salarisschalen per 1-1-2021 en functie overzicht

Salarisschalen per 1 augustus 2022