STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Ziektekosten verzekering

Aansluiting bij STK betekent dat het ziekterisico van het dienstverband van uw werknemer wordt afgedekt.

Verenigingen die zelf personeel in dienst hebben zullen waarschijnlijk een ziekteverzekering hebben afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, want als een werknemer ziek wordt (en bijvoorbeeld 2 jaar ziek blijft) heeft dit grote financiële gevolgen voor de vereniging omdat de wet doorbetaling van de zieke werknemer eist.

Bij aansluiting bij STK Drenthe (waarbij de werknemer formeel bij ons in dienst komt) betaalt de vereniging/organisatie aan STK slechts een opslag van 3,5% over het bruto loon.
Dit percentage is ook niet afhankelijk van het ziekteverzuim in het verleden.
STK Drenthe heeft het ziekterisico niet herverzekerd, heeft hiervoor dus zelf een eigen risico fonds.

Bij ziekte van een werknemer volgt voor de vereniging/organisatie (na 14 dagen wachttijd) een uitkering van 70% (twee maanden), daarna 90% (voor restant 1e ziektejaar) en vervolgens 100% (van 70% salaris voor 2e jaar ziekte). Het ziekengeld wordt om administratieve redenen twee maanden achteraf uitbetaald. Het ziekengeld over bijvoorbeeld januari wordt in de maand maart terugbetaald.

STK Drenthe biedt geen daadwerkelijke vervanging bij ziekte, maar keert dus wel ziekengeld uit waarvan de vereniging dus (deels) hun vervanging kan betalen.