STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Sociale lasten en belastingwetgeving

Bij een dienstbetrekking horen qua administratie naast het vervaardigen van een loonstrook natuurlijk ook de aangifte en afdrachten van sociale lasten en loonheffing.

De sociale lasten bestaan uit werkgeverspremies (zoals Zorgverzekeringswet, WW premie, WAO/WIA maar ook uit de gedifferentieerde WGA premie en sectorfonds) die bovenop het brutoloon van de werknemer komen en samen met de ingehouden loonheffing afgedragen moeten worden aan de belastingdienst.

STK Drenthe zorgt (onder haar eigen aansluitnummer) voor de digitale aangifte en voor de afdracht van de premies. Komt een werknemer in aanmerking voor een premiekorting dan zorgt STK ervoor dat de vereniging/organisatie deze korting in mindering krijgt op de in rekening gebrachte bedragen.

Doordat ons ziekteverzuim vanuit het verleden laag is, is ook de gedifferentieerde premie WGA laag. Dit is een voordeel voor onze aangesloten verenigingen.
De sociale premies wijzigen elk jaar. Klik voor meer informatie over de hoogte van bepaalde premies op de button STK Drenthe en dan Tarieven, inlegvel en handleiding.