STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Expertise bij benoeming/ontslag

Wanneer een trainer of sportleider bij een vereniging of organisatie werkzaam is, is er al snel sprake van een dienstbetrekking.

STK Drenthe heeft veel expertise in huis m.b.t. het afsluiten van arbeidsovereenkomsten (welk soort, welke duur, wanneer wel of geen proeftijd, toepassen van de Wet Werk en Zekerheid) en ook als er een wens is de dienstbetrekking te beëindigen kan STK Drenthe bouwen op jarenlange ervaring m.b.t. het in dienst hebben van personeel en daarnaast de expertise van een arbeidsjurist in het bestuur van STK Drenthe.

Weet u alles van schakels in de arbeidsovereenkomsten, van opzegtermijnen, van transitievergoedingen ? Wanneer wel of niet nog een verlenging van een contract mogelijk zonder dat dit een contract voor onbepaalde tijd wordt. Minimale beloningen, vergoedingen, rechten en plichten ? CAO en pensioenwetgeving ?

De wetgeving is voor een leek haast niet bij te houden en ook zo complex dat een verenigingsbestuur deze gespecialiseerde kennis vaak niet in huis heeft.

STK Drenthe is er al meer dan een halve eeuw voor verenigingen en sportorganisaties. Zonder winstoogmerk en alleen maar opgericht voor en door de sport.
Neem vrijblijvend contact op om onze kennis te ervaren.

Klik op de button STK Drenthe voor meer algemene informatie of op de button Sportclubs voor meer informatie voor het werkgeverschap via STK Drenthe.