STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Dinsdag 09 mei

I.v.m. organisatieontwikkeling zijn wij dinsdag 09 mei a.s. de hele dag gesloten.

Donderdag 23 maart

I.v.m. organisatieontwikkeling zijn wij donderdag 23 maart a.s. de hele dag gesloten.

𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙨𝙚 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙫𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙜𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙢𝙖𝙖𝙡 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙟𝙯𝙚𝙣

Niet letterlijk, maar toch wel een beetje. Want gisteren, tijdens het jaarlijkse Sportgala Drenthe , kondigden STK Drenthe en SportDrenthe aan nauwer te gaan samenwerken. En daar zit de winst voor alle Drentse sportverenigingen!
 
Door samen te werken aan topcondities in de sport, versterken wij de dienstverlening richting sportclubs en daarmee de toekomstbestendigheid van de Drentse verenigingsstructuur.
 
We kijken uit naar de samenwerking en houden je de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg hiervoor onze website: www.stk-drenthe.nl en www.sportdrenthe.nl

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 23 december (12:00 uur) t/m 1 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 2 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08:00 – 16:30 uur en vrijdag 08:00 – 12:00 uur.

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SPORTIEF SUCCESVOL 2023!!

Namens het bestuur van STK Drenthe

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Bas van de Kant werkt als extern HR-adviseur bij een accountantskantoor. Vanuit deze rol ondersteunt hij ondernemers in het MKB bij diverse strategische en operationele personele vraagstukken. Als bestuurslid bij STK Drenthe vindt hij het enorm waardevol dat hij kan bijdragen aan goed werkgeverschap in de sport voor trainers en het ondersteunen van vrijwillige bestuurders om vorm te geven aan personeelsbeleid binnen hun club.

Bas is fanatiek marathonloper en geeft ook voetbaltraining aan de allerjongste jeugd.

 

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Hilde Wolters is controller en houdt zich met name bezig met financieel strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Hilde is vanaf 2019 bestuurslid bij STK Drenthe. Zij zet zich in voor de organisatie, waarbij de belangen van de sportverenigingen een grote rol spelen. Hilde is sportief op vele gebieden, hardlopen, fietsen en actief als motorinstructeur en -coureur op het circuit.

We stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Erik Veenstra is zelfstandig ondernemer en heeft een reclamebureau in Beilen. Hij wordt regelmatig op z’n mountainbike in de Drentse bossen gespot.

Erik draagt de sport in Drenthe een warm hart toe en zet zich daarom als vrijwilliger in voor onze stichting. Wij zijn heel blij met zijn inzet als bestuurslid, zijn kennis van communicatie is voor ons zeer waardevol.

 

We stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Marcel Walvius is advocaat en houdt zich met name bezig met arbeidsrecht. Van jongs af aan is hij te vinden op het voetbalveld. Daarnaast doet hij aan hardlopen en wielrennen.

Marcel is vanaf 2004 bij STK betrokken en heeft er nog altijd veel plezier in sportverenigingen en sportleiders in Drenthe via STK te ondersteunen op het gebied van werkgeverschap.

 

Collectief Zorgcontract Zilveren Kruis

Uiteraard willen wij dat onze medewerkers goed verzekerd zijn en ze helpen zich gezonder te voelen en te blijven. Onze medewerkers kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en krijgen daarmee 5% korting op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering.

In deze aanvullende verzekering zijn extra vergoedingen opgenomen die passen bij de gezondheidsthema’s van onze sector. Vanwege een wettelijke wijziging vervalt per 01-01-2023 de korting op de basisverzekering.

Wilt u een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis of eerst de verzekering vergelijken, ga dan naar de website van Zilveren Kruis en kies daar voor collectief 207200280.

Zilveren Kruis – Premie Berekenen – Situatie check

Aandachtspunt van het Werkgeversschap

Onlangs hebben wij potentiële verenigingen bezocht en daar kwam aan het licht dat er vaak geen Arboaansluiting is en het ziekterisico niet verzekerd is.

Sluit u zich aan bij STK Drenthe, dan is dit goed geregeld.

Wij gaan voor topcondities!                                                                                                                                                          Jij ook?

Arbo en verzuim

Wist u dat u bij STK Drenthe goed qua continuïteit zit voor wat betreft de loonverwerking / formeel werkgeverschap van uw sportleiders?

Wij verzorgen al meer dan 40 jaar de contracten en loonstroken voor uw trainers en zijn nog nooit een maand te laat geweest met betalen.

CAO verhoging

Wist u dat de CAO Sportverenigingen een loonsverhoging kent per 1 augustus 2022. De schaalsalarissen worden dan structureel met 2,8% verhoogd.

 

Wist u dat de uitdrukking “Als het kalf verdronken is, dempt men de put” vaak voorkomt bij besturen van verenigingen wanneer het gaat om belastingzaken en arbeidscontracten?

Laat u door STK Drenthe adviseren en besteed dit aan hen uit.

Wist u dat het ziekterisico van het werkgeverschap van sportpersoneel beperkt is wanneer u dit bij ons onder brengt?

Collectief betalen voor verzuim is goedkoper dan individueel, een bedrijfsarts inzetten kost u niets en langdurige ziekte vereist bovenal veel kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor meer informatie ga naar: Arbo en verzuim

Wist u dat een vrijwilligersvergoeding en betaling van onkosten vaak niet goed samen gaat?

Hoeveel mag een vrijwilliger verdienen in 2022?

In 2022 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur (of als u jonger bent dan 21: maximaal € 2,75 per uur), tot een maximum van € 180 per maand en tot een maximum van € 1.800 per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

Is vrijwilligersvergoeding inclusief reiskosten?

De vrijwilligersvergoeding  is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura.

 

Laat u adviseren door STK Drenthe, zo voorkomt u naheffingen van de belastingdienst

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 02 augustus 2022.

Gedurende het eerste levensjaar kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen. De hoogte van het doorbetaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van het dagloon. (dagloon is gemaximeerd op € 228,76).

Het gaat hier om een uitkering in het kader van de Wet arbeid en Zorg (WAZO-uitkering) die via de werkgever wordt aangevraagd.

Heb je een vraag over het verlof, neem contact op met het bureau van STK

Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Bas van de Kant, 39 jaar geleden geboren in Assen en nu nog steeds woonachtig daar, samen met mijn vrouw Rianne, dochter Esmee en zoon Joep.

Sport en bewegen is mijn passie. Zelf doen, volgen op tv, langs de lijn en het mogelijk maken ervan.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de sportsector bij Huis voor de Sport Groningen, Arbeidsloket en SportMatchNoord. Ik werk nu bij De Jong & Laan accountants als extern HR-adviseur. Vanuit deze rol ondersteun ik ondernemers in het MKB bij diverse strategische en operationele personele vraagstukken. 

STK Drenthe verzorgt het werkgeverschap voor vele trainers, coaches, docenten en instructeurs die werkzaam zijn in de sport. Dit vind ik enorm waardevol, want ook zij verdienen goed werkgeverschap en ik weet hoe ingewikkeld het is voor vrijwillige bestuurders om vorm te geven aan personeelsbeleid binnen hun organisatie. 

Met mijn kennis en ervaring probeer ik als bestuurslid van STK Drenthe bij te dragen aan topcondities voor werk in de sport.

Zorgen voor een toekomstbestendige organisatie, groei en goed werkgeverschap zie ik daarbij als speerpunten. Ik ben ervan overtuigd dat bevlogen sportprofessionals ervoor kunnen zorgen dat onze samenleving meer gaat bewegen en gezonder wordt. STK Drenthe kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Afscheid bestuurslid

Per 1 maart is Eveline Bakker gestopt met haar bestuurslidmaatschap van STK Drenthe. Zij heeft ruim 5 jaar in het bestuur gezeten en heeft zich vooral met HR en personele aangelegenheden bezig gehouden. Voor haar is er nu een nieuw tijdperk aangebroken waarin zij als zelfstandige haar tijd goed kan gebruiken. STK Drenthe heeft op 3 april op gepaste wijze afscheid van haar genomen tijdens een gezellig etentje.

Wij zoeken nog bestuurshelden m/v

Het bestuur van STK Drenthe is daarnaast nog op zoek naar een bestuurslid. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de speciale pagina  op onze eigen website waarop de vacature is vermeld.
Ontwikkel jezelf en zet je in voor Drentse sportorganisaties. Je versterkt jouw bestuurlijke vaardigheden én ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Wil jij jouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen én een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken organisatie? Neem dan eens contact met ons op. Wij komen graag met je in contact. >> MAIL ONS >>

 

Verdien € 100,- Aanbrengbonus

Iedereen die een nieuwe vereniging aanbrengt bij STK Drenthe ontvangt een bonus van € 100,- . Op voorwaarde dat deze vereniging ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van onze diensten.

Dus ken jij een vereniging waarvan je denkt dat zij gebaat zijn bij de dienstverlening van STK, laat ze dan contact opnemen met ons. (onder vermelding van jouw naam of vereniging)

Nieuwsbrief november 2021

Coronavirus: huidige maatregelen voor de sportactiviteiten in Nederland
Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport, om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Wilt u meer weten over de huidige maatregelen kijk dan op de site van het noc nsf >>
 

DEADLINE MUTATIES

Wij willen graag de salarissen juist verwerken. Houd daarom rekening met het feit dat we tot uiterlijk dinsdag 14 december mutaties en wijzigingen meenemen in het loonjaar 2021. Zorg ervoor dat contracten die eerder zijn ingegaan getekend bij ons retour zijn en geef wijzigingen direct door. Vanwege de kerst zullen de salarissen aan de trainers en sportleiders betaald worden op donderdag 23 december en zal de incasso bij de verenigingen plaatsvinden op 21 december. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

CAO NIEUWS

Nadat de uitgestelde CAO verhoging van 1-9-2020 per 1-1-2021 is doorgevoerd, zijn er nu nieuwe onderhandelingen over de CAO voor 2022. De NIDS en vakbonden zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Zodra dat er is wordt dat door NIDS voorgelegd aan de aangesloten verenigingen.

 

WE ZOEKEN BESTUURSHELDEN m/vOntwikkel jezelf en zet je in voor Drentse sportorganisaties. Je versterkt jouw bestuurlijke vaardigheden én ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Wil jij jouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen én een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken organisatie? Neem dan eens contact met ons op. Wij komen graag met je in contact. >> MAIL ONS >>

 

TARIEVEN STK 2022In de bestuursvergadering van STK Drenthe van 25 november jl. is besloten om de administratiekosten van de dienstverlening te verhogen met 0,5%. Sinds 1-1-2016 hebben wij onze percentages niet meer verhoogd. De percentages van de sociale premies zullen zoals ieder jaar wijzigen en deze gegevens zullen we in januari aan de verenigingen verstrekken zodat zij hiermee de kosten weer kunnen volgen.

 

Collectieve zorgverzekeringWerknemers die gebruik willen maken van een collectieve zorgverzekering hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief van Zilveren Kruis Achmea, collectiviteitsnummer 207200280. De collectiviteitskorting is 5% op zowel de basis en aanvullende/tand verzekeringen. Via www.zk.nl/stk zijn de premies te bekijken. Overstappen naar een andere zorgverzekering dient te gebeuren voor 31-12 van elk jaar.

 

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 24 december t/m 2 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 3 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur en vrijdag 08.00-12.00 uur

Wij wensen u fijne feestdagen en een sportief succesvol 2022 !!