STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Nieuw adres en telefoonnummer

Bereikbaar in Assen

In Assen zijn wij op andere tijden en dagen bereikbaar dan u gewend was. Met ingang van 29 augustus 2023 zijn wij in het vervolg bereikbaar op: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Op de vrijdag hebben we geen bezetting meer op het kantoor en treft u de nieuwe voicemail. Houdt u rekening met ons nieuwe adres en dus ook een nieuw telefoonnummer.

Adres vanaf 28 augustus

STK Drenthe
Hof van Parijs 10-c
9403 DA ASSEN
0592-749314
post@stk-drenthe.nl
www.stk-drenthe.nl

P.S. WEGENS VERHUIZING ZIJN WIJ VAN 25 TOT 29 AUGUSTUS NIET BEREIKBAAR ( STUUR IN DEZE PERIODE BIJ VOORKEUR UW VRAGEN PER E-MAIL)

Verhuizing STK Drenthe naar Assen

Zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van juni 2023 gaat het bureau/kantoor van STK Drenthe – na meer dan 23 jaar in Beilen gehuisvest te zijn geweest – met ingang van 28 augustus 2023 verhuizen naar Assen. Dit is onderdeel van de samenwerking met SportDrenthe.

 

Bereikbaar in Assen

In Assen zijn wij op andere tijden en dagen bereikbaar dan u gewend was. Met ingang van 29 augustus 2023 zijn wij in het vervolg bereikbaar op: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Op de vrijdag hebben we geen bezetting meer op het kantoor en treft u de nieuwe voicemail. Houdt u rekening met ons nieuwe adres en dus ook een nieuw telefoonnummer.

Adres vanaf 28 augustus

STK Drenthe
Hof van Parijs 10-c
9403 DA ASSEN
0592-749314
post@stk-drenthe.nl
www.stk-drenthe.nl

P.S. WEGENS VERHUIZING ZIJN WIJ VAN 25 TOT 29 AUGUSTUS NIET BEREIKBAAR ( STUUR IN DEZE PERIODE BIJ VOORKEUR UW VRAGEN PER E-MAIL)

Afscheid van Astrid

In Assen zal er op termijn nog meer veranderen nu ons bureauhoofd Astrid Sijbring na een dienstverband van bijna 28 jaar besloten heeft de organisaties van STK Drenthe / SportDrenthe te verlaten.

Wij danken Astrid voor de vele jaren waarin zij één van de drijvende krachten van STK Drenthe was en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe werkkring.

Wilt u nog een persoonlijk berichtje sturen aan Astrid, dan kan dit via het mailadres: post@stk-drenthe.nl of via ons postadres. Tot en met 6 september leest ze de berichten nog zelf, nadien zorgen wij ervoor dat ze uw reactie ontvangt want ze gaat ook nog even van vakantie genieten voordat ze start bij haar nieuwe werkgever.

Verhuizing bureau STK Drenthe

In navolging van het bericht samenwerking STK Drenthe en SportDrenthe delen wij u mede dat het bureau van
STK Drenthe met ingang van 28 augustus 2023 gaat verhuizen naar het kantoor van SportDrenthe.

Na meer dan 23 jaar in Beilen gehuisvest te zijn, gaan we verhuizen naar Assen.

Gelieve vanaf 28 augustus hier rekening mee te houden en vanaf dat moment (niet eerder) uw post te sturen aan:
Hof van Parijs 10c, 9403 DA Assen

Ons e-mail adres wijzigt gelukkig niet en blijft post@stk-drenthe.nl

Onze website blijft ook www.stk-drenthe.nl

Maar ons telefoonnummer wordt vanaf dan 0592-749314. Ons oude nummer behoudt nog even een
doorschakeling, maar noteer alvast het nieuwe nummer.

Maandag 28 augustus zijn wij door de verhuizing de hele dag niet bereikbaar.

Samenwerking STK Drenthe en SportDrenthe

Samenwerking STK Drenthe
en Sport Drenthe

Vanaf 1 september is de langverwachte samenwerking tussen STK Drenthe en SportDrenthe een feit. Dit betekent dat we een nog sterkere en meer samenhangende sportgemeenschap kunnen creëren in Drenthe.

We willen jullie laten weten dat de samenwerking tussen STK Drenthe en SportDrenthe zorgvuldig is voorbereid en besproken. Er is uitgebreid overleg gevoerd en verschillende scenario’s zijn geanalyseerd om ervoor te zorgen dat deze samenwerking de sportverenigingen en de sportgemeenschap in Drenthe ten goede komt. We zijn ervan overtuigd dat deze zorgvuldige aanpak een sterke basis legt voor onze samenwerking, waardoor we de sport in Drenthe nog beter van dienst kunnen zijn en we een duurzame toekomst voor onze verenigingen kunnen waarborgen.

Als onderdeel van deze ontwikkeling zal de directeur-bestuurder van SportDrenthe (Mieke Zijl) tevens de directeur-bestuurder worden van STK Drenthe. De huidige stichtingen blijven bestaan, maar vallen vanaf 1 september 2023 onder haar hoede.

Dit zal ons in staat stellen om nauwer samen te werken en onze dienstverlening naar sportclubs in Drenthe naar een nog hoger niveau te tillen. Het gezamenlijke doel is om topcondities in de sport te realiseren en de toekomstbestendigheid van onze Drentse verenigingsstructuur te versterken.

Maar dat is nog niet alles! Vanaf 28 augustus zullen we ons ook in hetzelfde pand in Assen bevinden. Deze fysieke nabijheid zal de samenwerking vergemakkelijken en nieuwe kansen bieden voor synergie tussen beide organisaties. We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot talloze voordelen voor de sport in Drenthe en dat we samen nieuwe mijlpalen kunnen bereiken.

We kijken uit naar de samenwerking en zijn vastbesloten om jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Blijf op de hoogte via onze websites: www.stk-drenthe.nl en www.sportdrenthe.nl. Hier zullen we regelmatig updates en informatie delen over onze gezamenlijke inspanningen en de voordelen die deze met zich meebrengen voor jullie als sporter, sportleiders en sportverenigingen.

Samen streven we ernaar om de sport in Drenthe te versterken en te laten groeien. We hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking ons in staat zal stellen om onze doelen te bereiken en de sportervaring voor iedereen in onze mooie provincie te verbeteren.

Met sportieve groet,

Bestuur STK Drenthe

Onderhandelingen CAO Sportverenigingen

CAO Sportverenigingen

Helaas is er nog geen akkoord met de vakbonden wat betreft de CAO sportverenigingen 2023-2024. Tijdens
de ALV van 24 mei jl. heeft het bestuur van Netwerk in de Sport (NIDS), de werkgeversvereniging die voor
haar leden de CAO Sportverenigingen faciliteert, het eindbod aan haar leden voorgelegd. Omdat de
aanwezige leden positief hebben gereageerd op het eindbod adviseert Netwerk in de Sport om het eindbod
voorlopig door te voeren.

Wij, STK Drenthe, vinden het belangrijk om collectief uit te stralen dat die 5% per 1 augustus a.s. en 3%
volgend jaar een goed voorstel is en willen daarnaast de sportleiders ook niet in de kou laten staan. Daarom
hebben wij besloten om deze verhoging door te voeren. Hiermee laten wij zien dat wij ons sterk maken
voor de sector.

Voor de medewerkers betekent dit dat:

– op 1 juli het wettelijk minimumloon wordt aangepast
– op 1 augustus er een (voorlopige) CAO-verhoging van 5% wordt doorgevoerd

Indien er verenigingen / organisaties zijn die het hiermee niet eens zijn, kunnen zij contact opnemen met ons
via de e-mail (post@stk-drenthe.nl)

CAO zwembaden

Voor de medewerkers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO zwembaden en waarvoor die CAO wel
definitief vastgesteld is, zijn de verhogingen natuurlijk al doorgevoerd.

Dinsdag 09 mei

I.v.m. organisatieontwikkeling zijn wij dinsdag 09 mei a.s. de hele dag gesloten.

Donderdag 23 maart

I.v.m. organisatieontwikkeling zijn wij donderdag 23 maart a.s. de hele dag gesloten.

𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙨𝙚 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙫𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙜𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙢𝙖𝙖𝙡 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙟𝙯𝙚𝙣

Niet letterlijk, maar toch wel een beetje. Want gisteren, tijdens het jaarlijkse Sportgala Drenthe , kondigden STK Drenthe en SportDrenthe aan nauwer te gaan samenwerken. En daar zit de winst voor alle Drentse sportverenigingen!
 
Door samen te werken aan topcondities in de sport, versterken wij de dienstverlening richting sportclubs en daarmee de toekomstbestendigheid van de Drentse verenigingsstructuur.
 
We kijken uit naar de samenwerking en houden je de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg hiervoor onze website: www.stk-drenthe.nl en www.sportdrenthe.nl

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 23 december (12:00 uur) t/m 1 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 2 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08:00 – 16:30 uur en vrijdag 08:00 – 12:00 uur.

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SPORTIEF SUCCESVOL 2023!!

Namens het bestuur van STK Drenthe

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Bas van de Kant werkt als extern HR-adviseur bij een accountantskantoor. Vanuit deze rol ondersteunt hij ondernemers in het MKB bij diverse strategische en operationele personele vraagstukken. Als bestuurslid bij STK Drenthe vindt hij het enorm waardevol dat hij kan bijdragen aan goed werkgeverschap in de sport voor trainers en het ondersteunen van vrijwillige bestuurders om vorm te geven aan personeelsbeleid binnen hun club.

Bas is fanatiek marathonloper en geeft ook voetbaltraining aan de allerjongste jeugd.

 

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Hilde Wolters is controller en houdt zich met name bezig met financieel strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Hilde is vanaf 2019 bestuurslid bij STK Drenthe. Zij zet zich in voor de organisatie, waarbij de belangen van de sportverenigingen een grote rol spelen. Hilde is sportief op vele gebieden, hardlopen, fietsen en actief als motorinstructeur en -coureur op het circuit.

We stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Erik Veenstra is zelfstandig ondernemer en heeft een reclamebureau in Beilen. Hij wordt regelmatig op z’n mountainbike in de Drentse bossen gespot.

Erik draagt de sport in Drenthe een warm hart toe en zet zich daarom als vrijwilliger in voor onze stichting. Wij zijn heel blij met zijn inzet als bestuurslid, zijn kennis van communicatie is voor ons zeer waardevol.

 

We stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Marcel Walvius is advocaat en houdt zich met name bezig met arbeidsrecht. Van jongs af aan is hij te vinden op het voetbalveld. Daarnaast doet hij aan hardlopen en wielrennen.

Marcel is vanaf 2004 bij STK betrokken en heeft er nog altijd veel plezier in sportverenigingen en sportleiders in Drenthe via STK te ondersteunen op het gebied van werkgeverschap.

 

Collectief Zorgcontract Zilveren Kruis

Uiteraard willen wij dat onze medewerkers goed verzekerd zijn en ze helpen zich gezonder te voelen en te blijven. Onze medewerkers kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en krijgen daarmee 5% korting op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering.

In deze aanvullende verzekering zijn extra vergoedingen opgenomen die passen bij de gezondheidsthema’s van onze sector. Vanwege een wettelijke wijziging vervalt per 01-01-2023 de korting op de basisverzekering.

Wilt u een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis of eerst de verzekering vergelijken, ga dan naar de website van Zilveren Kruis en kies daar voor collectief 207200280.

Zilveren Kruis – Premie Berekenen – Situatie check

Aandachtspunt van het Werkgeversschap

Onlangs hebben wij potentiële verenigingen bezocht en daar kwam aan het licht dat er vaak geen Arboaansluiting is en het ziekterisico niet verzekerd is.

Sluit u zich aan bij STK Drenthe, dan is dit goed geregeld.

Wij gaan voor topcondities!                                                                                                                                                          Jij ook?

Arbo en verzuim

Wist u dat u bij STK Drenthe goed qua continuïteit zit voor wat betreft de loonverwerking / formeel werkgeverschap van uw sportleiders?

Wij verzorgen al meer dan 40 jaar de contracten en loonstroken voor uw trainers en zijn nog nooit een maand te laat geweest met betalen.

CAO verhoging

Wist u dat de CAO Sportverenigingen een loonsverhoging kent per 1 augustus 2022. De schaalsalarissen worden dan structureel met 2,8% verhoogd.

 

Wist u dat de uitdrukking “Als het kalf verdronken is, dempt men de put” vaak voorkomt bij besturen van verenigingen wanneer het gaat om belastingzaken en arbeidscontracten?

Laat u door STK Drenthe adviseren en besteed dit aan hen uit.

Wist u dat het ziekterisico van het werkgeverschap van sportpersoneel beperkt is wanneer u dit bij ons onder brengt?

Collectief betalen voor verzuim is goedkoper dan individueel, een bedrijfsarts inzetten kost u niets en langdurige ziekte vereist bovenal veel kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor meer informatie ga naar: Arbo en verzuim