STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 23 december (12:00 uur) t/m 1 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 2 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08:00 – 16:30 uur en vrijdag 08:00 – 12:00 uur.

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SPORTIEF SUCCESVOL 2023!!

Namens het bestuur van STK Drenthe

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Bas van de Kant werkt als extern HR-adviseur bij een accountantskantoor. Vanuit deze rol ondersteunt hij ondernemers in het MKB bij diverse strategische en operationele personele vraagstukken. Als bestuurslid bij STK Drenthe vindt hij het enorm waardevol dat hij kan bijdragen aan goed werkgeverschap in de sport voor trainers en het ondersteunen van vrijwillige bestuurders om vorm te geven aan personeelsbeleid binnen hun club.

Bas is fanatiek marathonloper en geeft ook voetbaltraining aan de allerjongste jeugd.

 

Wij stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Hilde Wolters is controller en houdt zich met name bezig met financieel strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Hilde is vanaf 2019 bestuurslid bij STK Drenthe. Zij zet zich in voor de organisatie, waarbij de belangen van de sportverenigingen een grote rol spelen. Hilde is sportief op vele gebieden, hardlopen, fietsen en actief als motorinstructeur en -coureur op het circuit.

We stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Erik Veenstra is zelfstandig ondernemer en heeft een reclamebureau in Beilen. Hij wordt regelmatig op z’n mountainbike in de Drentse bossen gespot.

Erik draagt de sport in Drenthe een warm hart toe en zet zich daarom als vrijwilliger in voor onze stichting. Wij zijn heel blij met zijn inzet als bestuurslid, zijn kennis van communicatie is voor ons zeer waardevol.

 

We stellen graag één van onze vrijwillige bestuursleden voor

Marcel Walvius is advocaat en houdt zich met name bezig met arbeidsrecht. Van jongs af aan is hij te vinden op het voetbalveld. Daarnaast doet hij aan hardlopen en wielrennen.

Marcel is vanaf 2004 bij STK betrokken en heeft er nog altijd veel plezier in sportverenigingen en sportleiders in Drenthe via STK te ondersteunen op het gebied van werkgeverschap.

 

Collectief Zorgcontract Zilveren Kruis

Uiteraard willen wij dat onze medewerkers goed verzekerd zijn en ze helpen zich gezonder te voelen en te blijven. Onze medewerkers kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en krijgen daarmee 5% korting op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering.

In deze aanvullende verzekering zijn extra vergoedingen opgenomen die passen bij de gezondheidsthema’s van onze sector. Vanwege een wettelijke wijziging vervalt per 01-01-2023 de korting op de basisverzekering.

Wilt u een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis of eerst de verzekering vergelijken, ga dan naar de website van Zilveren Kruis en kies daar voor collectief 207200280.

Zilveren Kruis – Premie Berekenen – Situatie check

Aandachtspunt van het Werkgeversschap

Onlangs hebben wij potentiële verenigingen bezocht en daar kwam aan het licht dat er vaak geen Arboaansluiting is en het ziekterisico niet verzekerd is.

Sluit u zich aan bij STK Drenthe, dan is dit goed geregeld.

Wij gaan voor topcondities!                                                                                                                                                          Jij ook?

Arbo en verzuim

Wist u dat u bij STK Drenthe goed qua continuïteit zit voor wat betreft de loonverwerking / formeel werkgeverschap van uw sportleiders?

Wij verzorgen al meer dan 40 jaar de contracten en loonstroken voor uw trainers en zijn nog nooit een maand te laat geweest met betalen.

CAO verhoging

Wist u dat de CAO Sportverenigingen een loonsverhoging kent per 1 augustus 2022. De schaalsalarissen worden dan structureel met 2,8% verhoogd.

 

Wist u dat de uitdrukking “Als het kalf verdronken is, dempt men de put” vaak voorkomt bij besturen van verenigingen wanneer het gaat om belastingzaken en arbeidscontracten?

Laat u door STK Drenthe adviseren en besteed dit aan hen uit.

Wist u dat het ziekterisico van het werkgeverschap van sportpersoneel beperkt is wanneer u dit bij ons onder brengt?

Collectief betalen voor verzuim is goedkoper dan individueel, een bedrijfsarts inzetten kost u niets en langdurige ziekte vereist bovenal veel kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor meer informatie ga naar: Arbo en verzuim

Wist u dat een vrijwilligersvergoeding en betaling van onkosten vaak niet goed samen gaat?

Hoeveel mag een vrijwilliger verdienen in 2022?

In 2022 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur (of als u jonger bent dan 21: maximaal € 2,75 per uur), tot een maximum van € 180 per maand en tot een maximum van € 1.800 per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

Is vrijwilligersvergoeding inclusief reiskosten?

De vrijwilligersvergoeding  is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura.

 

Laat u adviseren door STK Drenthe, zo voorkomt u naheffingen van de belastingdienst

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 02 augustus 2022.

Gedurende het eerste levensjaar kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen. De hoogte van het doorbetaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van het dagloon. (dagloon is gemaximeerd op € 228,76).

Het gaat hier om een uitkering in het kader van de Wet arbeid en Zorg (WAZO-uitkering) die via de werkgever wordt aangevraagd.

Heb je een vraag over het verlof, neem contact op met het bureau van STK

Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Bas van de Kant, 39 jaar geleden geboren in Assen en nu nog steeds woonachtig daar, samen met mijn vrouw Rianne, dochter Esmee en zoon Joep.

Sport en bewegen is mijn passie. Zelf doen, volgen op tv, langs de lijn en het mogelijk maken ervan.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de sportsector bij Huis voor de Sport Groningen, Arbeidsloket en SportMatchNoord. Ik werk nu bij De Jong & Laan accountants als extern HR-adviseur. Vanuit deze rol ondersteun ik ondernemers in het MKB bij diverse strategische en operationele personele vraagstukken. 

STK Drenthe verzorgt het werkgeverschap voor vele trainers, coaches, docenten en instructeurs die werkzaam zijn in de sport. Dit vind ik enorm waardevol, want ook zij verdienen goed werkgeverschap en ik weet hoe ingewikkeld het is voor vrijwillige bestuurders om vorm te geven aan personeelsbeleid binnen hun organisatie. 

Met mijn kennis en ervaring probeer ik als bestuurslid van STK Drenthe bij te dragen aan topcondities voor werk in de sport.

Zorgen voor een toekomstbestendige organisatie, groei en goed werkgeverschap zie ik daarbij als speerpunten. Ik ben ervan overtuigd dat bevlogen sportprofessionals ervoor kunnen zorgen dat onze samenleving meer gaat bewegen en gezonder wordt. STK Drenthe kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Afscheid bestuurslid

Per 1 maart is Eveline Bakker gestopt met haar bestuurslidmaatschap van STK Drenthe. Zij heeft ruim 5 jaar in het bestuur gezeten en heeft zich vooral met HR en personele aangelegenheden bezig gehouden. Voor haar is er nu een nieuw tijdperk aangebroken waarin zij als zelfstandige haar tijd goed kan gebruiken. STK Drenthe heeft op 3 april op gepaste wijze afscheid van haar genomen tijdens een gezellig etentje.

Wij zoeken nog bestuurshelden m/v

Het bestuur van STK Drenthe is daarnaast nog op zoek naar een bestuurslid. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de speciale pagina  op onze eigen website waarop de vacature is vermeld.
Ontwikkel jezelf en zet je in voor Drentse sportorganisaties. Je versterkt jouw bestuurlijke vaardigheden én ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Wil jij jouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen én een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken organisatie? Neem dan eens contact met ons op. Wij komen graag met je in contact. >> MAIL ONS >>

 

Verdien € 100,- Aanbrengbonus

Iedereen die een nieuwe vereniging aanbrengt bij STK Drenthe ontvangt een bonus van € 100,- . Op voorwaarde dat deze vereniging ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van onze diensten.

Dus ken jij een vereniging waarvan je denkt dat zij gebaat zijn bij de dienstverlening van STK, laat ze dan contact opnemen met ons. (onder vermelding van jouw naam of vereniging)

Nieuwsbrief november 2021

Coronavirus: huidige maatregelen voor de sportactiviteiten in Nederland
Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport, om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Wilt u meer weten over de huidige maatregelen kijk dan op de site van het noc nsf >>
 

DEADLINE MUTATIES

Wij willen graag de salarissen juist verwerken. Houd daarom rekening met het feit dat we tot uiterlijk dinsdag 14 december mutaties en wijzigingen meenemen in het loonjaar 2021. Zorg ervoor dat contracten die eerder zijn ingegaan getekend bij ons retour zijn en geef wijzigingen direct door. Vanwege de kerst zullen de salarissen aan de trainers en sportleiders betaald worden op donderdag 23 december en zal de incasso bij de verenigingen plaatsvinden op 21 december. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

CAO NIEUWS

Nadat de uitgestelde CAO verhoging van 1-9-2020 per 1-1-2021 is doorgevoerd, zijn er nu nieuwe onderhandelingen over de CAO voor 2022. De NIDS en vakbonden zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Zodra dat er is wordt dat door NIDS voorgelegd aan de aangesloten verenigingen.

 

WE ZOEKEN BESTUURSHELDEN m/vOntwikkel jezelf en zet je in voor Drentse sportorganisaties. Je versterkt jouw bestuurlijke vaardigheden én ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Wil jij jouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen én een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken organisatie? Neem dan eens contact met ons op. Wij komen graag met je in contact. >> MAIL ONS >>

 

TARIEVEN STK 2022In de bestuursvergadering van STK Drenthe van 25 november jl. is besloten om de administratiekosten van de dienstverlening te verhogen met 0,5%. Sinds 1-1-2016 hebben wij onze percentages niet meer verhoogd. De percentages van de sociale premies zullen zoals ieder jaar wijzigen en deze gegevens zullen we in januari aan de verenigingen verstrekken zodat zij hiermee de kosten weer kunnen volgen.

 

Collectieve zorgverzekeringWerknemers die gebruik willen maken van een collectieve zorgverzekering hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief van Zilveren Kruis Achmea, collectiviteitsnummer 207200280. De collectiviteitskorting is 5% op zowel de basis en aanvullende/tand verzekeringen. Via www.zk.nl/stk zijn de premies te bekijken. Overstappen naar een andere zorgverzekering dient te gebeuren voor 31-12 van elk jaar.

 

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 24 december t/m 2 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 3 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur en vrijdag 08.00-12.00 uur

Wij wensen u fijne feestdagen en een sportief succesvol 2022 !!

Nieuwsbrief augustus 2021

UITSTEL VERHOGING CAO SPORTVERENIGINGEN

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de sportverenigingen, zijn de sociale partners FNV, CNV en Netwerk in de Sport overeengekomen de voor 1 september 2021 geplande loonsverhoging van 2,3% uit te stellen tot 1 augustus 2022.

Tevens hebben zij besloten dat met ingang van 2022 loonsverhogingen per 1 augustus worden uitbetaald in plaats van per 1 september. Over andere zaken, zoals een extra prijscompensatie of eenmalige uitkering en het moment van uitbetaling daarvan, zal tijdens de komende onderhandelingen voor de CAO Sportverenigingen 2022 worden gesproken.
 

WET MINIMUM LOON EN AANPASSING SALARISSEN SCHAAL 3

Door de aanpassing van de Wet Minimum Loon per 1-7-2021 zijn de minimum bruto uurlonen verhoogd. Onze CAO is alleen voor wat betreft schaal 3 aangepast, de andere schalen zijn al hoger dan de WML.
 

AANVRAAGTERMIJN TASO Q2 2021 GEOPEND

Vanaf 26 juli tot en met 19 september kunnen sportverenigingen weer een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO Q2 2021 regeling. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.
 

WW-PREMIE GAAT PER 1 AUGUSTUS OMLAAG

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. Zo heeft het demissionaire kabinet onlangs besloten.

Het premiepercentage van de lage premie (voor vaste contracten) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%

Het premiepercentage van de hoge premie (voor contracten voor bepaalde tijd) wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Hierdoor heeft u dus in de periode augustus t/m december 2021 een kleine besparing op de loonkosten (en is dus uw maandelijkse factuur ook iets lager).
 
We gaan ervan uit dat wij jullie met bovenstaande informatie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur van STK Drenthe

Nieuwsbrief juni 2021

Aanvraagtermijn TASO Q1 2021 geopend
Sportorganisaties kunnen nu in het kader van de TASO Q1 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. Afhankelijk van de geleden schade, wordt een compensatie uitgekeerd tussen de € 1.000 en € 24.000. Maak gebruik van de handige beslisboom om te zien waarvoor uw sportvereniging in aanmerking komt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt tot en met 12 juni 2021.
 

WIL JIJ MEER UREN WERKEN? SPORTMATCHNOORD KAN HELPEN!
Ben jij een sportprofessional met een diploma? En vind je het geen probleem om op verschillende plekken en tijden te werken? Pak dan nu je kans. SportMatchNoord heeft allerlei vacatures voor sportprofessionals. Door het maken van slimme combinaties kunnen zij helpen bij het creëren van jouw volwaardige baan in de sport.

SportMatchNoord
SportMatchNoord helpt mensen bij het vinden van een baan in de sport. Met een gerichte aanpak binnen hun brede netwerk vergroten zij de kans op passend werk. Je kunt aan de slag bij een sportvereniging, sportschool of zwembad. Maar ook binnen het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten hebben zij sportvacatures beschikbaar. Voorwaarde is een afgeronde sportopleiding of trainerscursus, onafhankelijk van tak van sport.

Aanmelden
Je aanmelden is heel simpel. Via www.sportmatchnoord.nl kan je jouw CV uploaden. Je wordt gebeld over passende vacatures op basis van jouw beschikbaarheid en om je loopbaanwensen in kaart te brengen. SportMatchNoord helpt je graag om je kansen op een volwaardige sportbaan in Noord-Nederland te vergroten.
 
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal per 1-7-2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR.

Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van informele verenigingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat zijn amateurverenigingen over het algemeen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:
 De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders. In de modelstatuten van de KNVB (versie september 2020) is hierover een bepaling opgenomen. Een vereniging kan dus gebruik maken van dit model.
 De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). De modelstatuten van de KNVB hebben altijd bepaald dat elke bestuurder één stem heeft. Mochten de vereniging toch de statuten moeten aanpassen, kan ook hiervoor het model van de KNVB worden gebruikt.  
Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.
 
Beetje bij beetje mogen wij weer meer en gaat de maatschappij weer een beetje open. Ook voor de sporten geldt dat er weer meer mogelijk is of wordt de komende tijd.

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en wensen iedereen een fijne en vooral sportieve zomer!

Namens het bestuur van STK Drenthe

U kunt een beroep doen op de TASO !

In deze – zeker voor uw sportorganisatie – uitdagende tijd, hebben wij een positief bericht voor u. Zoals eerder aangekondigd, heeft het Ministerie van VWS de TASO (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties) verruimd en heropend. De regeling is gericht op een financiële compensatie van schade en/of inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020. Het ministerie heeft hiervoor €29 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor u als relatie van STK DRENTHE is het aanvragen van deze steunmaatregel nu extra interessant omdat de nieuwe regeling ten opzichte van de vorige een belangrijke wijziging kent: de grens van maximaal € 4.000,- loonschade is komen te vervallen!

De verruimde TASO in een notendop
Amateursportorganisaties die in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal € 1.500,- kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 12.500,-.

De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

  • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met een Sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
  • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
  • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
  • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond


De volledige tekst van de TASO-regeling leest u hier >> 

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van officiële publicatie >> 

Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen. Op deze pagina vindt u een handig document waarmee u uw doorlopende lasten inzichtelijk maakt. Hier zal vanaf 19 februari 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Overzicht van alle compensatieregelingen
De belangrijkste regelingen sommen we hieronder op:

1) Compensatieregelingen voortkomend uit steunpakket sport TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 19 februari t/m 5 april
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor amateurverenigingen die in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 10% financiële schade hebben geleden door de coronamaatregelen.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

Let op: de TASO kan niet worden aangevraagd i.c.m. de TVL. Als een vereniging beide regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later blijken dat de TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog worden ingetrokken.

2) TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 9 maart t/m 3 mei
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor verhuurders van sportaccommodaties (meestal gemeenten) met als doel hen te stimuleren (een deel van) de huur aan sportclubs kwijt te schelden.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

3) Algemene compensatieregelingen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
– Aanvragen vanaf: medio februari
– Tegemoetkomingsperiode: Q1 2021
– Voor wie: voor verenigingen waar sprake is van minimaal 30% omzetverlies in Q1 2021
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van RVO

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

Met sportieve groet,

STK DRENTHE