STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Nieuwsbrief 2018 – 1

Nieuwsbrief 2018 – 1

CAO / Netwerk in de Sport

De werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (waarvan de 5 STK’s lid zijn en waarvan onze klanten automatisch B-lid worden door gebruik te maken van onze dienstverlening) sluit de CAO voor Sportverenigingen af.
In 2018 is de CAO voor een periode van twee jaar tot stand gekomen.
Per 1 september 2018 is er een salarisverhoging geweest van 2% en per 1 september 2019 volgt nogmaals 2%. Deze CAO verhogingen zijn ter compensatie van prijsstijgingen c.q. verruiming van de salarissen.

Daarnaast kennen CAO’s vaak ook trede-verhogingen of periodieke verhogingen. Dit voor de (individuele) ontwikkeling, leeftijd en ervaring. In de CAO voor Sportverenigingen zijn die tredes niet nader bepaald, er gelden alleen minimum en maximum bedragen bij een schaal. De indeling tussen minimum en maximum is vrij en er geldt geen vastgestelde jaarlijkse verhoging binnen de schaal. Wel kan er een periodiek worden toegekend hetgeen kan geschieden aan de hand van de door de cao-partijen ontwikkelde functionerings-systematiek. Zie hiervoor ook het formulier op onze website.

In onze CAO is er voor veel functies een verruimde ketenbepaling hetgeen betekent dat er maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd (totale periode maximaal 48 maanden) mogen worden afgesloten alvorens er een contract voor onbepaalde tijd dient afgesloten te worden.

Zie hiervoor de CAO welke ook op onze website te vinden is.

Met ingang van 2018 wordt de bijdrage voor het lidmaatschap van Netwerk in de Sport (NIDS) via onze factuur aan de verenigingen in rekening gebracht. In de aanstaande algemene ledenvergadering van Netwerk in de Sport (op 28 november 2018) zal het tarief van deze bijdrage worden vastgesteld. In januari of februari van 2019 zullen wij deze jaarbijdrage NIDS doorzetten aan de verenigingen.

Contracten (NIEUWE) werkwijze

Nadat wij per 1 januari 2018 overgegaan zijn op nieuwe software en dat daarna facturen en loonstrookjes digitaal via de e-mail verstuurd worden, volgt er nu een nieuwe stap.

Met ingang van heden zullen wij de contracten ook per e-mail gaan versturen.
Een volledige digitale ondertekening zit er (op dit moment) niet in, want dit heeft te maken met het feit dat de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst met de sportleider niet los van elkaar te verspreiden zijn en er daardoor altijd 4 verschillende handtekeningen te vragen zijn (namelijk 3 van de vereniging, te weten voorzitter, penningmeester en secretaris – of als dit aan de orde is de gemachtigde – en 1 van de sportleider). Het is vooral te kostbaar om 4 partijen voor 1 contract toegang te laten krijgen tot onze automatisering en ook is dit door wisseling van bestuursleden bij verenigingen een uiterst precieze zaak om mensen de juiste toegang te laten krijgen tot de gegevens. Die toegang moet ook nog eens met de two-factor authenticatie en dus zouden we ook nog van alle bestuursleden mobiele telefoonnummers moeten hebben. Kortom, zo ver gaan we voorlopig niet.

We hebben daarom besloten de contracten per e-mail aan te leveren aan de vereniging, zodat deze het document kan printen en door alle partijen (bestuur vereniging en sportleider) te laten ondertekenen. Daarna kan het document in gescand worden (liever geen foto) en nadat ons bestuur er dan de handtekeningen op zet, krijgen alle partijen een kopie via de mail weer terug.
Het grote voordeel van deze werkwijze is de tijdwinst dat het contract niet 2x via fysieke post gestuurd hoeft te worden. Daarnaast zit het voordeel erin dat iedereen direct over “digitale” documenten beschikt die een ieder op zijn eigen manier kan opslaan (al dan niet in zijn eigen “cloud”.
Wanneer een vereniging of stichting het uitprinten van de contracten (nodig voor de ondertekening) als vervelend ervaart, willen wij uiteraard ook “oude” papieren versie blijven sturen. DIT GEBEURT ECHTER ALLEEN OP VERZOEK ! De standaard werkwijze wordt dus het versturen per e-mail.