Personeelshandboek STK en CAO 2018-2019

Op 24 mei 2018 zijn wij begonnen een Personeelshandboek STK samen te stellen Op dit moment bevat dit document vooral informatie over de AVG. We zullen gaandeweg dit document verder aanvullen. Verder treft u ook onderstaand de CAO’s aan waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt. Per 1-9-2018 is er een CAO verhoging van 2%. … Meer lezen over Personeelshandboek STK en CAO 2018-2019